Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Google Search

इ.५वी व इ. ८वी शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका PDF जुलै 2022 व उत्तरपत्रिका download करा.

इ.५वी व इ. ८वी शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका जुलै 2022 pdf  मध्ये  download करा.  तसेच उत्तरपत्रिका जुलै 2022 डाउनलोड करा

शिष्यवृत्ती परीक्षेत यशस्वी होण्यासाठी विविध प्रश्नपत्रिकांचा सराव करावा लागतो. अशा नमूना प्रश्नपत्रिका सोडविल्यामुळे  परीक्षेत विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांचा अंदाज येतो. परीक्षा सोडविण्यासाठी वेळेचा अंदाज करता येतो. विशिष्ट वेळेमध्ये प्रश्न सोडवण्याची सवय लागते. याचा फायदा बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिका सोडवताना होते. म्हणून खूप प्रश्नपत्रिका सोडविणे महत्त्वाचे असते. तुम्ही जर भरपूर प्रश्नपत्रिका सोडविल्या तर तुम्ही शिष्यवृत्ती परीक्षेत नक्कीच यशस्वी व्हाल.


इ. 5वी व इ. ८वी शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका पेपर 1 सोडविण्यासाठी खालील लिंक ला टच करा.


शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका जुलै 2022 pdf


मराठी माध्यम इ.५वी शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर १

Question Paper 1  Answersheet


मराठी माध्यम इ.५वी शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर 2

Question paper 2   
Answersheetमराठी माध्यम इ.8वी शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर १

Question Paper 1  
Answersheetमराठी माध्यम इ.8वी शिष्यवृत्ती परीक्षा पेपर 2

Question paper 2   
Answersheet

Answersheet5th answersheet paper 1 

All set answershert PDF paper 1 - Click Here

SET A     SET B     SET C    SET D

   

 5th answersheet paper 2

All set answershert PDF - Click Here
8th answersheet paper 1 - Click Here

SET A    SET B     SET C     SET D


8th answersheet paper 2 - Click Here


Post a Comment

0 Comments

close