Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

ऑनलाईन शिक्षक बदली पोर्टल | Online Teacher Transfer Portal | ottportal | https://ottportal.mahardd.com

जिल्हांतर्गत व आंतरजिल्हा शिक्षक बदली प्रक्रिया 7 एप्रिल 2021 च्या शासन निर्णयानुसार ऑनलाईन पध्दतीने होणार असून सदर बदल्याचे पोर्टल 9 जून पासून सुरु करण्यात येत आहे. 
Join WhatsApp


आंतरजिल्हा बदली 2023 अपडेट

आंतरजिल्हा बदली process पूर्ण झाली असून बदली झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या ईमेलवर बदली झाले संदर्भात चे मेल पाठवण्यात आलेले आहेत. सर्वांनी आपला ई-मेल चेक करावा. 


ott portal - Online Teachers Transfer Portal 👇

 https://ott.mahardd.com/
11 डिसेंबर 2023 - आंतरजिल्हा बदली पोर्टल 12 डिसेंबर पासून सुरू होणार, शासन परिपत्रक पहा. Click Here


30 नोव्हेंबर 2023 - आंतरजिल्हा बदली प्रक्रिया सुरु करणेबाबत परिपत्रक | हे शिक्षक असतील बदलीस पात्र - Click Here

आंतरजिल्हा बदली 23 मे 2023 चा शासन निर्णय पहा. Click Here

ott portal - Online Teachers Transfer Portal 👇

 https://ott.mahardd.com/


Download Roster PDF 


New update 
👇
2022 Remaining teacher cannot submit form but they can withdraw their earlier choices and resubmit it. 

2023 Eligible Teacher can submit their application form with choices

ott portal  login - Online Teachers Transfer Portal 👇

 https://ott.mahardd.com


2022 Remaining teacher cannot submit form but they can withdraw their earlier choices and resubmit it. 

2023 Eligible Teacher can submit their application form with choicesआंतरजिल्हा बदली 2023 शिक्षकांच्या बदलीबाबत ऑनलाईन बिंदुनामावली अपडेट करण्याची सुविधा उपलब्ध व सूचना बाबत शासन परिपत्रक - Click Here
आपली बदली कोठे झाली? ते पहा. 

वरील लिंकवर टच करा. 
Udise Number टाका. 
Captcha टाका. 
शाळा पहा. 

2) Student portal वरुन शाळा चेक करा. 

Student Portal Link - Click Here
Login करा. 

Transfer Request ला जा. 
UDISE नंबर टाका. 
शाळा सर्च करा. नाव दिसेल


जिल्हांतर्गत शिक्षक बदली प्रक्रिया 2022 पूर्ण 

बदली आदेश बाबत महत्त्वाचे अपडेट

16 मे 2023 बदली अपडेट

बदली आदेश डाउनलोड करण्यासाठी शिक्षक बदली पोर्टल सुरु करण्यात आले आहे.
👇 बदली झालेल्या सर्व शिक्षकांना त्यांच्या लॉगीन वरुन बदली आदेश डाउनलोड करता येतील.

ott portal - Online Teachers Transfer Portal 👇

बदली आदेश डाउनलोड करण्यासाठी लिंक

 https://ott.mahardd.com/


23 मार्च - बदली पोर्टल सुरु झाले असून बदली झालेल्या सर्व शिक्षकांना त्यांच्या लॉगीन वरुन बदली आदेश डाउनलोड करता येतील. 

Portal link - https://ott.mahardd.com/

23 मार्च 2023
बदली आदेशाबाबत

प्राथमिक शिक्षक जिल्हांतर्गत बदली आदेश डाउनलोड करा. 

प्राथमिक शिक्षक जिल्हांतर्गत बदली सन २०२२ मध्ये ज्या शिक्षकांच्या बदल्या झालेल्या आहेत त्या शिक्षकांच्या बदली आदेशाकरिता  सर्व शिक्षकांचे लॉगिन सक्षम करण्यात आले असून काही वेळात प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्यांच्या बदली पोर्टल (ott.mahardd.in) वैयक्तिक लॉगिनला आदेश दिसून येतील. सर्व बदली झालेल्या शिक्षकांनी  आपल्या वैयक्तिक लॉगिन मध्ये जाऊन Intra District या टॅब मधील Transfer Order या टॅबमधून आपला बदली आदेश प्राप्त करून घेणेबाबत सर्व शिक्षकांना सूचित करावे. त्याचप्रमाणे BEO लॉगिन मध्ये सुद्धा सर्व शिक्षकांचे बदली आदेश उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत.

बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांची प्रत्यक्ष कार्यमुक्ती व रुजू संदर्भात सविस्तर सूचना यास्तरावरून आपणांस स्वतंत्रपणे कळविण्यात येतील.

त्याचप्रमाणे संवर्ग एक, संवर्ग दोन, संवर्ग तीन, संवर्ग चार व अवघड क्षेत्रात बदली झालेल्या शिक्षकांचे बदली आदेश सुद्धा  CEO लॉगिनला आलेले आहेत. 

आज सायंकाळपर्यंत आदेश प्रसिद्ध होतील.

शिक्षकांना त्यांच्या लॉगीन वरुन बदली आदेश डाउनलोड करता येतील.

Portal link - https://ott.mahardd.in/

बदली आदेश Email वर प्राप्त होत आहेत. आपला ईमेल पाहू शकता. किंवा लॉगीन करुन पाहू शकता. 

शिक्षक जिल्हांतर्गत बदली आदेश

शिक्षकांना त्यांच्या लॉगीन वरुन बदली आदेश डाउनलोड करता येतील.

Portal link - https://ott.mahardd.in/

बदली आदेश Email वर प्राप्त होत आहेत. आपला ईमेल पाहू शकता. किंवा लॉगीन करुन पाहू शकता. 


New Update 9 फेब्रुवारी 

संवर्ग 4 मधील विस्थापित शिक्षकांसाठी शाळांचा पसंतीक्रम नोंदविण्यास सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. 

7 फेब्रुवारी 

संवर्ग 4 बदली प्रक्रिया पूर्ण झाले नंतर उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर व्हिन्सिस कडून स्पष्टीकरण पहा. Click Here


21 डिसेंबर

संवर्ग 1 साठी शाळांचा पसंतीक्रम दिनांक 21 डिसेंबर पासून नोंदवता येईल. 


24 September 

ऑनलाईन जिल्हांतर्गत शिक्षक बदली प्रक्रिया लवकरच सुरु होणार - पहा काय म्हणाले मा आयुषप्रसाद , बदली प्रक्रिया समिती प्रमुखVideo पाहण्यासाठी येथे टच करा. - Click Here


New Update 19 सप्टेंबर

जिल्हांतर्गत बदल्यासाठी रिक्त पदांची माहिती ऑनलाईन अपडेट करण्यात येत आहे. 


जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेसाठी पुन्हा माहिती मागविल्याने माहिती अपडेट करण्यास वेळ लागणार असल्याने पोर्टल सुरु होण्यास विलंब होणार आहे. 


Phase 2 - आंतरजिल्हा बदली 

शिक्षक बदली पोर्टल लॉगीन - Click Here

ott portal - Online Teachers Transfer Portal 👇

 https://ott.mahardd.in/

https://ottportal.mahardd.in/


New Update 22.08.2022

आंतरजिल्हा बदल्या पूर्ण झाले बाबत व पुढील टप्पा जिल्हांतर्गत बदल्या बाबत vinsys कंपनीचा Video पहा. Click Here

New Update 22.08.2022

ज्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत त्यांना E-mail द्वारे सूचित करण्यात येत आहे. 
आंतरजिल्हा बदली  आदेश 24 ऑगस्ट रोजी निर्गमित होणार. 
 
NOC, संवर्ग 1, संवर्ग २ यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी पूर्ण झाली असून आता सर्वसाधारण संवर्ग यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात येत आहे. याबाबत 18 ऑगस्ट चे परिपत्रक पहा. सर्वसाधारण संवर्ग पडताळणी साठी आवश्यक कागदपत्रे

नेमणूक आदेश
सेवा पुस्तकाच्या पहिल्या पानाची प्रत
जात प्रमाणपत्र


*विशेष संवर्ग 2 मधील अर्ज केलेल्या शिक्षकांना महत्वाच्या सूचना*

1) आपण विशेष संवर्ग 2 मधून अर्ज केला आहे त्यामुळे आपल्या जोडीदाराच्या कार्यालयाने सेवेत असलेबाबतचा दिलेल्या दाखल्याची *झेरॉक्स प्रत व मूळ प्रत*.सोबत आणावी.

2) जातीचा दाखला व जात पडताळणी प्रमाणपत्राची *झेरॉक्स प्रत व मूळ प्रत* सोबत आणावी.

3) जोडीदार नात्यासाठी पती -पत्नी विवाह नोंद दाखला, सेवापुस्तकात वारस नोंद म्हणून जोडीदाराचा उल्लेख असलेल्या पानाची सत्यप्रत,रेशनकार्ड, जोडीदाराचे आधारकार्ड, जोडीदाराच्या  नावात बदल असल्यास  राजपत्र इ. 
वरील सर्व कागदपत्रांच्या *झेरॉक्स प्रत व मूळ प्रत* सोबत आणाव्यात.

4) शिक्षकांचा जोडीदार  राज्य अथवा केंद्र शासनाच्या उपक्रमाअंतर्गत येत असल्यास तसा स्पष्ट अभिप्राय असलेचा दाखला *मूळप्रत* सोबत आणावी.

5) ज्या शिक्षकांचा जोडीदार अनुदानित संस्थेतील कर्मचारी असेल्यास सदर संस्था अनुदानित असेलबाबतचा दाखला *मूळप्रत* सोबत आणावी.


New Update 
9.08.2022

शासन स्तरावरून सर्वानाच आंतरजिल्हा बदली फॉर्ममध्ये दुरुस्तीची संधी देण्यात येत आहे.

*त्यासाठी शिक्षकांनी प्रथम आपले बदली पोर्टल लॉगिन करावे.*

👉 शिक्षकांनी पोर्टलवर लॉगिन केल्यावर *Appliction Form* वर क्लिक करावे

👉आपणास आपल्या बदलीफॉर्म च्या माहितीसह *Withdraw* हे बटण दिसेल त्यावर क्लिक करावे.

👉यानंतर आपल्या मोबाईल नंबरवर *OTP* येईल सदर OTP नोंद केल्यावर *Action Performed Successfully* असा मेसेज दिसेल.

👉त्यानंतर पोर्टलवर परत एकदा  फॉर्म भरण्यासाठी सुविधा उपलब्ध झालेली दिसेल यामध्ये सुरवातीला *Demotion Disclaimer* दिसेल ती वाचल्यावर शेवटी *Accept*-या बटनावर क्लिक करावे.

👉 त्यांतर आपणास ज्या संवर्गातून  बदली फॉर्म भरायचा आहे त्यातून योग्यरित्या फॉर्म भरावा.

*महत्वाची सूचना*

बदली फॉर्म दुरुस्ती संधी दिली आहे. त्यामुळे बदली फॉर्म काळजीपूर्वक भरावा त्यामध्ये कोणतीही चूक होणार नाही याची काळजी घ्यावी.


6 ऑगस्ट पासून - आंतरजिल्हा बदली पोर्टल सुरु होणार. 13 ऑगस्ट ला बदलीचे आदेश निर्गमित होणार. Phase 2 - आंतरजिल्हा बदली 

शिक्षक बदली पोर्टल लॉगीन - Click Here

ott portal - Online Teachers Transfer Portal 👇

 https://ott.mahardd.in/

https://ottportal.mahardd.in/


Roster म्हणजेच बिंदुनामावली बाबत सविस्तर माहितीचा Video  - Click Here

या विडिओ मधून आंतरजिल्हा बदली प्रक्रियेमध्ये असणाऱ्या बिंदूनामावली या महत्त्वाच्या मुद्याबाबत येथे सविस्तर माहिती मिळणार आहे. संगणकीय बदली प्रणालीमध्ये बिंदूनामावली कोण व कसे भरू शकते ते पाहणार आहोत. त्याचप्रमाणे शिक्षण अधिकाऱ्यांनी Roster म्हणजेच बिंदूनामावलीचा फॉर्म कसा भरायचा याची मुद्देसूद महिती घेणार आहोत.👇


18 जुलै रोजी आंतरजिल्हा बदली पोर्टल फेज 2 सुरु होणार लिंक  

https://ott.mahardd.in/


ऑनलाईन शिक्षक बदली 2022 संपूर्ण वेळापत्रक (13 जुलै) 

13/07/2022 रोजी इंटर डिस्ट्रीक्ट टॅब उपलब्ध झाली आहे. सध्या रोस्टर अपडेट नसल्याने पुढील माहिती आढळून येत नाही. 18 जुलै पासून आंतर जिल्हा बदली phase 2 सुरु होईल. 

online teacher transfer application 2022

Teacher's Transfer Portal Login - Click Here

शिक्षक बदली पोर्टल लॉगीन - Click Here

ott portal - Online Teachers Transfer Portal 👇

 https://ott.mahardd.in/


https://ottportal.mahardd.in/

वरील लिंक वरुन आपला मोबाईल टाकून आपली माहिती पाहू शकता प्रोफाईल अपडेट करु शकता. 

13 जून पासून शिक्षकांना स्वतः चे प्रोफाईल BEO लॉगीन ला पाठवता येणार आहे. 

Join WhatsApp 

https://chat.whatsapp.com/FZ6dqZvxfSFLFfQdhhLot9


💥 ऑनलाइन  शिक्षक बदली पोर्टल 2022


👇 शिक्षक प्रोफाईल अपडेट कसे करावे? Step by step पहा.


👇 *Online Teacher Transfer Portal ( ottportal )*


1. बदली पोर्टल ला आपला मोबाईल टाकून OTP मिळाल्यानंतर लॉगिन केल्यावर आपल्या समोर सूचना येतील त्या काळजीपूर्वक वाचा.

2. डाव्या बाजूला मेनू मध्ये Profile दिसेल त्यावर क्लिक करा.
3. Profile   मध्ये दोन भाग आहेत.1. Personal details  व 2.employment details.

♦️ *शिक्षक प्रोफाईल कशी अपडेट करावी? Video पहा.*

4. शिक्षकांना profile update करण्याची सुविधा *दिनांक 13/ 6/ 2022  पासून ते दिनांक 20/ 6/ 2022* पर्यंतच आहे.

5.वरील कालावधीत सर्व शिक्षकांनी आपले profile update करणे अनिवार्य आहे.

6. *Personal details* मधील माहिती आपल्याला बदलता येणार नाही. Personal details मधील माहिती चुकीची असल्यास BEO कार्यालयाशी संपर्क साधा. 

7. *Employment details* मधील माहिती ही प्रत्येकाने चेक करून अचूक काळजीपूर्वक बिनचूक भरायची आहे.

*8. Date of appointment* - यामध्ये शिक्षकांनी सेवेत रुजू दिनांक भरावयाचा आहे व आंतर जिल्हा बदली शिक्षकांनी या जिल्ह्यातील रुजू दिनांक भरावा *(ऑर्डर वरील दिनांक भरू नये)*

*9. Cast category* -  Drop down लिस्ट मधून सिलेक्ट करावा.

*10. Appointment category* - ड्रॉप डाउन लिस्ट मधून सिलेक्ट करावा आपल्या मूळ नियुक्ती आदेशावर दिलेली आहे.त्यानुसारच नोंद करणे

*11. Current district joining date* - यामध्ये शिक्षकांनी सेवेत रुजू दिनांक भरावयाचा आहे व  आंतरजिल्हा बदली शिक्षकांनी या जिल्ह्यातील रुजू दिनांक भरावा *(ऑर्डर वरील दिनांक भरू नये)*

12. Udise  code of current School - शिक्षकांनी कार्यरत शाळेचा यु डायस नंबर चेक करूनच काळजीपूर्वक बिनचूक भरावा.

13. Current School joining date - यामध्ये सध्याच्या कार्यरत शाळेतील रुजू दिनांक भरावयाचा आहे *(ऑर्डर वरील दिनांक भरू नये)*

14. *Current teacher type* - Graduate /  Under graduate यापैकी ड्रॉप डाउन लिस्ट मधून सिलेक्ट करावा.

15. *Teaching subtype*  यामध्ये graduate teacher असेल त्यांनी *भाषा/ गणित -विज्ञान /समाजशास्त्र* यापैकी एक आपल्या आदेशात नमूद असलेला विषय सिलेक्ट करावा

16. *Teaching Medium* - या मध्ये Marathi/ Urdu आपल्या शाळेचे माध्यम निवडा.

17.*Last Transfer Category* - सध्याच्या शाळेत आपण कोणत्या संवर्गातून बदली होऊन आलात तो संवर्ग ड्रॉप डाउन लिस्ट मधून सिलेक्ट करा.*(2019 मधील अवघड व सर्वसाधारण क्षेत्र)*

Cadre 1 संवर्ग 1
Cadre 2 संवर्ग 2
Untitled संवर्ग 3
Eligible संवर्ग 4
NA- एकदाही बदली न झालेले. 

18.*Last Transfer Type* - सध्याच्या शाळेत आपण आंतरजिल्हा की जिल्हांतर्गत बदली होऊन आलात तो प्रकार ड्रॉप डाउन लिस्ट मधून सिलेक्ट करा लागू नसल्यास NA निवडा.

Intra District जिल्हांतर्गत बदली
Inter District आंतरजिल्हा बदली

19.Have you been suspended in last 10 years ?
आपण मागील 10 वर्षात निलंबित झाले असल्यास yes नमूद करावे.🤔  प्रोफाईल अपडेट कोणी करायची ?

👉🏻 बदली पात्र असो वा नसो प्रत्येक शिक्षकाने म्हणजे 100% शिक्षकाने पडताळून पाहणे आवश्यक आहे. आपली सेवा विषयक माहिती अपडेट केल्यावर गटशिक्षणाधिकारी स्तरावरून पुन्हा पडताळणी होणार आहे.

👉🏻 माहिती अपडेट करणे म्हणजे आपली बदली होणारच असे कदापीही नाही.

#-#-#-#-#-#-#-#-#

📲 बदली पोर्टलला लॉगीन कसे करावे ?शिक्षक बदली पोर्टल संदर्भात सर्व मार्गदर्शक Video पहा. - Click Here


शिक्षक बदली 2022 होणार तीन phase मध्ये पहा सविस्तर - Click Here
shikshak badli 2022

बदली पोर्टल ला भेट देण्यास शिक्षकांस अवगत करणेबाबत परिपत्रक पहा. 

शिक्षक बदली पोर्टल वापराबाबत - शासन परिपत्रक - 10 जून 2022

Post a Comment

0 Comments

close