Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

संचमान्यता 2023-2024 साठी कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती कशी भरावी?

सन 2023-2024 च्या संचमान्यतेसाठी कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती भरण्यास पोर्टलवर सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 

शालेय शिक्षण समूह आता Kutumb App वर आला आहे. 
खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून लगेच जॉईन करा 👇👇


संचमान्यता पोर्टल - डायरेक्ट लॉगीन पेजवर जाण्यासाठी येथे टच करा. 


संच मान्यता 2023-24 बाबत शासन परिपत्रक डाउनलोड करा.


संच मान्यता 2023-24 माहिती कशी भरावी? 

Step by Step Guide

संच मान्यता २०23-२4 | सन 2023-24 च्या संच मान्यतेसाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती अशी भरा. 

Step 1 - school portal ओपन करा. 

Step 2 - school portal वरुन संच मान्यता यावर क्लिक करुन लॉगिन व्हा. 

संचमान्यता पोर्टल - डायरेक्ट लॉगीन पेजवर जाण्यासाठी येथे टच करा. 

Step 3 - लॉगीन साठी User name - शाळेचा Udise कोड वापरा. Password हा school portal चा वापरा. 

Step 4 - लॉगीन करून Working Post या मेनूमध्ये  working Staff Teaching वर क्लिक करा. 

Step 5 - त्यानंतर सन २०23-२4 निवडावे. 

Step 6 - त्यानंतर Working staff Teaching मधील category निहाय ०१.10.२०23 रोजी कार्यरत असणारी शिक्षक संख्या नोंदवा. नंतर update व Finalize करा. 

Step 7 - त्यानंतर Working Post मधून Add Working non Teaching staff हा पर्याय निवडा. 

Step 8 - त्यानंतर सन २०23-२4 निवडावे. 

Step 9- त्यानंतर Add Working Non Teaching staff मधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ०१.10.२०23 रोजीची कार्यरत संख्या category निहाय नोंदवा. नंतर update व finalize करा. 

संचमान्यता पोर्टल डायरेक्ट लॉगीन - Click Here 

Join WhatsApp Group

https://chat.whatsapp.com/Dc3ZZLSljoUHTuH9rZml1F


संच मान्यता 2022-23

शैक्षणिक वर्ष 2022-23 ची संच मान्यता उपलब्ध करून दिले बाबत

सन २०२2-२3 च्या संच मान्यता शिक्षणाधिकारी लॉगीनला उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या असून आपण आपल्या स्तरावरून सर्व शाळांना वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी.


संचमान्यता पोर्टल लॉगीन - Click Here

Sanch Manyata Portal Login - Click Here

Student Portal login Click Here


तसेच आपल्या व शाळा स्तरावर Mis Match व Invalid Aadhar असलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती उपलब्ध करून दिलेली आहे. तरी सदर विद्यार्थ्यांचे valid आधार क्रमांक तातडीने update करावे.


संच मान्यता 2021-22 बाबत 2 मार्च 22 चे परिपत्रक डाउनलोड करा.- Click Here

संच मान्यता 2021-22 आधार अपडेट करणेबाबत 28 फेब्रुवारी 22 चे परिपत्रक डाउनलोड करा.- Click Here

संचमान्यता 2021-22 आधार अपडेट करणेबाबत 8 सप्टेंबर 21 चे शासन परिपत्रक  डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. - Click Here

सन २०21-२०२2 संच मान्यतेसाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती अशी भरा. 

Step 1 - school portal ओपन करा. 

Step 2 - school portal वरुन संच मान्यता यावर क्लिक करुन लॉगिन व्हा. 

Step 3 - लॉगीन साठी User name - शाळेचा Udise कोड वापरा. Password हा school portal चा वापरा. 

Step 4 - लॉगीन करून Working Post या मेनूमध्ये  working Staff Teaching वर क्लिक करा. 

Step 5 - त्यानंतर सन २०21-२2 निवडावे. 

Step 6 - त्यानंतर Working staff Teaching मधील category निहाय ०१.01.२०22 रोजी कार्यरत असणारी शिक्षक संख्या नोंदवा. नंतर update व Finalize करा. 

Step 7 - त्यानंतर Working Post मधून Add Working non Teaching staff हा पर्याय निवडा. 

Step 8 - त्यानंतर सन २०21-२2 निवडावे. 

Step 9- त्यानंतर Add Working Non Teaching staff मधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ०१.01.२०22 रोजीची कार्यरत संख्या category निहाय नोंदवा. नंतर update व finalize करा. 

संचमान्यता पोर्टल डायरेक्ट लॉगीन - Click Here 

Join WhatsApp Group

https://chat.whatsapp.com/Dc3ZZLSljoUHTuH9rZml1F

New update
सन २०21-२2 च्या संच मान्यतेसाठी दि १.१०.२०21 रोजी कार्यरत मान्यताप्राप्त शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचारी यांची माहिती शाळेने भरावयाची आहे. 

संचमान्यता भरण्यासाठी Video पहा. सेतू अभ्यासक्रम (Bridge Course) उद्घाटन व उद्बोधन कार्यक्रम पहा. 


संच मान्यता 2019-20

सन २०१९-२०२० संच मान्यतेसाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती अशी भरा. 

Step 1 - school portal ओपन करा. 

Step 2 - school portal वरुन संच मान्यता यावर क्लिक करुन लॉगिन व्हा. 

Step 3 - लॉगीन साठी User name - शाळेचा Udise कोड वापरा. Password हा school portal चा वापरा. 

Step 4 - लॉगीन करून Working Post या मेनूमध्ये Back log for Entry Teaching And Non Teaching Staff वर क्लिक करा. 

Step 5 - त्यानंतर सन २०१९-२० निवडावे. 

Step 6 - त्यानंतर Add Working Teaching Post मधील category निहाय ०१.१०.२०१९ रोजी कार्यरत असणारी शिक्षक संख्या नोंदवा. नंतर update व Finalize करा. 

Step 7 - त्यानंतर Add Working Non Teaching Post मधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ०१.१०.२०१९ रोजीची कार्यरत संख्या category निहाय नोंदवा. नंतर update व finalize करा. 

संचमान्यतेसाठी डायरेक्ट लॉगीन पेजवर जाण्यासाठी येथे टच करा. 

सन २०20-२०२1 संच मान्यतेसाठी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची माहिती अशी भरा. 

Step 1 - school portal ओपन करा. 

Step 2 - school portal वरुन संच मान्यता यावर क्लिक करुन लॉगिन व्हा. 

Step 3 - लॉगीन साठी User name - शाळेचा Udise कोड वापरा. Password हा school portal चा वापरा. 

Step 4 - लॉगीन करून Working Post या मेनूमध्ये  working Non Teaching Staff वर क्लिक करा. 

Step 5 - त्यानंतर सन २०20-२1 निवडावे. 

Step 6 - त्यानंतर Add Working Non Teaching staff मधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची ०१.१०.२०20 रोजीची कार्यरत संख्या category निहाय नोंदवा. नंतर update व finalize करा. 

Step 7 - त्यानंतर Working Post मधून Add Working staff Teaching हा पर्याय निवडा. 

Step 8 - त्यानंतर सन २०20-२1 निवडावे. 

Step 9 - त्यानंतर Working staff Teaching मधील category निहाय ०१.१०.२०20 रोजी कार्यरत असणारी शिक्षक संख्या नोंदवा. नंतर update व Finalize करा. 


Post a Comment

0 Comments

close