Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Hot Widget

recent/hot-posts

Ad Code

Recent posts

View all
व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना केंद्रीभूत प्रवेश प्रकियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी शिक्षण शुल्काची रक्कम शैक्षणिक संस्थांनी न घेणेबाबत शासन निर्णय
वजाबाकी - 6 व 7 अंकी संख्यांची वजाबाकी (शाब्दिक उदाहरणे) स्वाध्याय / ऑनलाईन टेस्ट, इयत्ता पाचवी, विषय गणित | subtraction of 6 and 7 digit numbers (word problem) swadhyay std 5th Maths
वजाबाकी - 6 व 7 अंकी संख्यांची वजाबाकी (अंकात) स्वाध्याय / ऑनलाईन टेस्ट, इयत्ता पाचवी, विषय गणित | subtraction of 6 and 7 digit numbers swadhyay std 5th Maths
बेरीज - 6 व 7 अंकी संख्यांची बेरीज (शाब्दिक उदाहरणे) स्वाध्याय / ऑनलाईन टेस्ट, इयत्ता पाचवी, विषय गणित | Addition - sum of 6 and 7 digits (word problem) swadhyay std 5th Maths
बेरीज - 6 व 7 अंकी संख्यांची बेरीज (अंकात) स्वाध्याय / ऑनलाईन टेस्ट, इयत्ता पाचवी, विषय गणित | Addition - sum of 6 and 7 digits swadhyay std 5th Maths
संख्याज्ञान - 6 व 7 अंकी संख्यांचा लहान-मोठेपणा / तुलना स्वाध्याय / ऑनलाईन टेस्ट, इयत्ता पाचवी, विषय गणित | Number Work - Comparison of numbers 6 and 7 digits swadhyay std 5th Maths
संख्याज्ञान - विस्तारित रुप स्वाध्याय / ऑनलाईन टेस्ट, इयत्ता पाचवी, विषय गणित | Expanded Form swadhyay std 5th Maths
संख्याज्ञान - स्थानिक किमंत स्वाध्याय / ऑनलाईन टेस्ट, इयत्ता पाचवी, विषय गणित | Place value swadhyay std 5th Maths
संख्याज्ञान - 6 व 7 अंकी संख्यांचे वाचन व लेखन स्वाध्याय / ऑनलाईन टेस्ट, इयत्ता पाचवी, विषय गणित | Number Work 6 and 7 digits swadhyay std 5th Maths
रोमन संख्याचिन्हे स्वाध्याय / ऑनलाईन टेस्ट, इयत्ता पाचवी, विषय गणित | Roman Numerals swadhyay std 5th Maths
close