Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Google Search

शासन निर्णय व परिपत्रके 2023 | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र राज्य | ( जानेवारी 23 ते डिसेंबर 23 )

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय व परिपत्रके सन 2023 ( जानेवारी 2023 ते डिसेंबर 2023 ) 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय - शिक्षक, विद्यार्थी व शाळेसाठी उपयुक्त सर्व शासन निर्णय डाउनलोड करा. 

Join with us - 9022226855 Click Here

Shaley Shikshan v krida vibhag Latest GR


शासन निर्णय व परिपत्रके 2023

दिनांक शासन निर्णय डाउनलोड लिंक
सन 2022 सन 2022 सालातील शासन निर्णय Click Here
शालेय शिक्षण महत्त्वाचे शासन निर्णय Click Here
मार्च महिन्यातील शासन निर्णय
upcoming upcoming Click Here
14 मार्च शिक्षक जिल्हाअंतर्गत व आंतरजिल्हा बदली 2023 साठी अभ्यास गट नियुक्त करणे बाबत Click Here
02 मार्च इयत्ता 3री ते इयत्ता दहावी च्या पाठ्यपुस्तकात वह्यांची पाने जोडणेबाबत Click Here
फेब्रुवारी महिन्यातील शासन निर्णय
upcoming upcoming Click Here
28 फेब्रुवारी जिल्हांतर्गत बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे बाबत Click Here
27 फेब्रुवारी ऑनलाईन आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे बाबत Click Here
27 फेब्रुवारी एकात्मिक व द्विभाषिक पाठ्यपुस्तक योजना बंद करणे बाबत Click Here
15 फेब्रुवारी छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय कब्बड्डी स्पर्धेच्या अनुदानात वाढ करणे बाबत Click Here
15 फेब्रुवारी स्व. खाशाबा जाधव चषक राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेच्या अनुदानात वाढ करणे बाबत Click Here
15 फेब्रुवारी कै. भाई नेरुरकर चषक राज्यस्तरीय खो-खो स्पर्धेच्या अनुदानात वाढ करणे बाबत Click Here
15 फेब्रुवारी छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय हॉलीबॉल स्पर्धेच्या अनुदानात वाढ करणे बाबत Click Here
15 फेब्रुवारी 30 जून रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यास एक जुलै ची वेतनवाढ अनुदय करणे बाबत Click Here
14 फेब्रुवारी माहे फेब्रुवारी 2023 च्या वेतनाबाबत संचालक यांचे परिपत्रक Click Here
14 फेब्रुवारी कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करणे बाबत उपाययोजना Click Here
13 फेब्रुवारी बक्षी समिती च्या खंड 2 मधील वेतनश्रेणी सुधारणे बाबतच्या शिफारशी स्विकारणे बाबत Click Here
9 फेब्रुवारी नाविन्यपूर्ण विज्ञान केंद्राची स्थापना करणे बाबत Click Here
9 फेब्रुवारी स्वयंपाकी व मदतनीस मानधन वाढ करणेबाबत Click Here
7 फेब्रुवारी खाजगी अनुदानित शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मानधन वाढ करणेबाबत Click Here
7 फेब्रुवारी शिक्षणसेवक मानधन वाढ करणेबाबत Click Here
6 फेब्रुवारी शिक्षण विभागाच्या विविध योजनांसाठीचे सन 2022-23 चे अनुदान वितरण करणेबाबत Click Here
6 फेब्रुवारी कायम विनाअनुदानित शिक्षकांना मिळणार 20 टक्के पगारवाढ Click Here
6 फेब्रुवारी ई ऑफीस प्रणालीच्या माध्यमातून पत्रव्यवहार करणेबाबत शालेय शिक्षण विभाग GR Click Here
2 फेब्रुवारी वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या कमाल मर्यादा व मंजुरीच्या अधिकारात सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
2 फेब्रुवारी केंद्रसमूहाची सुधारित संरचना करणेबाबत. Click Here
2 फेब्रुवारी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये आजी आजोबा दिवस साजरा करणेबाबत. Click Here
1 फेब्रुवारी राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशत: अनुदानित व पुर्णत: अनुदानित शाळेतील व अध्यापक विद्यालयातील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियमित वेतनाव्यतिरिक्त इतर देयके ऑफलाईन पध्दतीने वितरीत करणेबाबत. Click Here
1 फेब्रुवारी शालेय शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमधील गट क व गट ड मधील पदांवर विभागीय पदोन्नती समितीची रचना करणे व पदोन्नतीची प्रक्रिया दरवर्षी विहित वेळेत पार पाडण्यासाठी कालमर्यादचे पालन करण्याबाबत Click Here
1 फेब्रुवारी महाराष्ट्राचे राज्यगीत - जय जय महाराष्ट्र माझा स्विकृत करणेबाबत. Click Here
जानेवारी महिन्यातील शासन निर्णय
05 जानेवारी केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा कार्यक्रमासाठी निधी वितरण Click Here
10 जानेवारी महागाई भत्ता वाढ 34% वरुन 38% Click Here
10 जानेवारी नाशिक येथे मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था सुरु करणेबाबत. Click Here
16 जानेवारी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आंतर विभागीय समिती गठीत Click Here
17 जानेवारी वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या कमाल मर्यादा व मंजुरीच्या अधिकारात सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
18 जानेवारी सन 2023 सालात थोर महापुरुष यांची जयंती-पुण्यतिथी व राष्ट्रीय दिन साजरा करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
24 जानेवारी कर्मचारी वैयक्तिक अपघात विमा योजना वर्गणीमध्ये वाढ करणेबाबत Click Here
25 जानेवारी नवभारत साक्षरता कार्यक्रम बाबत समिती गठीत करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
25 जानेवारी संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रम सुधारणा व गुणदान पध्दती सुधारणेस मान्यता मिळणेबाबत शासन निर्णय Click Here
25 जानेवारी महाराष्ट्र वाणिज्य शिक्षण संस्था (टंकलेखन, लघुलेखन आणि संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रम) मान्यता व संचालन नियम 1991 च्या सुधारित नियमावली 2022 यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय Click Here
25 जानेवारी शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार व अन्य क्रीडा पुरस्कार नियमात बदल करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
27 जानेवारी शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना Click Here
27 जानेवारी हुतात्मा दिन साजरा करणेबाबत Click Here
30 जानेवारी खाजगी 100 टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षक हे पद, केवळ नॉन क्रिमिलेअर आरक्षण निश्चिती करण्याच्या प्रयोजनार्थ, शासकीय सेवेतील शिक्षक पदाशी समतुल्य असल्याचे घोषित करण्याबाबत. Click Here

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय व परिपत्रके 


महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय PDF
Maharashtra shasan shaley shikshan GR PDF

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 2023
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन GR 2023

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 2022

Shaley Shikshan v krida vibhag GR 2023

Post a Comment

1 Comments

  1. संस्थेमध्ये संचालक असणारे व्यक्ती त्याच संस्थेतील अनुदान प्राप्त शाळेवर शिक्षक म्हणून कार्य करू शकतो का? कृपया माहिती मिळावी

    ReplyDelete

close