Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

सन 2024 मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती, पुण्यतिथी व राष्ट्रीय दिन साजरे करणेबाबत शासन निर्णय / परिपत्रक

सन २०२४ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती, पुण्यतिथी व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाकडून शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. 


1.सन २०२४ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती, पुण्यतिथी व राष्ट्रीय दिनांचे कार्यक्रम सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार मंत्रालयात व सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालयात साजरे करण्यात यावेत.

२. परिशिष्टात दर्शविलेले कार्यक्रम सार्वजनिक सुट्टी, साप्ताहिक सुट्टी (शनिवार व रविवार) आणि स्थानिक सुट्टीच्या दिवशी येत असतील आणि या संदर्भात केंद्र शासनाने कार्यक्रमात बदल सुचविल्यास त्याप्रमाणे साजरे करण्यात यावेत, अन्यथा ते कार्यक्रम त्याच दिवशी साजरे करण्यात यावेत.

३. विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्हयातील सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालयात सदर कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत आवश्यक त्या सूचना निर्गमित करुन त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी.

४. भगवान सर्वज्ञ श्रीचक्रधर स्वामी अवतारदिनाचा समावेश जयंती कार्यक्रमामध्ये करण्याबाबत वेगळ्याने शासन परिपत्रक निर्गमित करण्यात येईल.

5. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३१२२७१६०९१२४२०७ असा आहे. 


सन २०२४ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती, पुण्यतिथी व राष्ट्रीय दिन साजरे करणेबाबतची यादी PDF


सन २०२४ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्ती यांची जयंती, पुण्यतिथी व राष्ट्रीय दिन साजरे करणेबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करा.


You have to wait 20 seconds.

Generating Download Link... Wait

जयंती व पुण्यतिथी परिपत्रक 2024

राष्ट्रीय दिन परिपत्रक 2024


Post a Comment

0 Comments

close