Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

पायाभूत चाचणी 2023 | शिक्षक मार्गदर्शिका व उत्तरपत्रिका | पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका PDF 2023

STARS प्रकल्प अंतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत पायाभूत चाचणी 17 ऑगस्ट ते 19 ऑगस्ट 2023 दरम्यान घेण्यात येणार आहे. पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका व शिक्षक मार्गदर्शिका, उत्तरपत्रिका डाउनलोड करा. 


STARS प्रकल्प अंतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत पायाभूत चाचणी आयोजनाबाबत. सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात पायाभूत चाचणी, संकलित मूल्यमापन चाचणी १ व संकलित मूल्यमापन चाचणी २ अशा तीन नियतकालिक चाचण्यांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. 


प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी इयत्तानिहाय अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे किंवा नाही याची पडताळणी होऊन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुलभ होण्यास या चाचणीमुळे शिक्षकांना मदत होणार होईल. सदर चाचण्या इयत्ता १० वी १२ वी बोर्ड परीक्षेप्रमाणे नाहीत यामुळे विद्यार्थ्यांना याचा अतिरिक्त ताण देऊ नये, चाचण्याचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांनी अध्ययन निष्पत्ती किती प्रमाणात प्राप्त केलेल्या आहेत हे शिक्षकांनी लक्षात घेऊन गरजेनुरूप कृती- कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे हा आहे.


पायाभूत चाचणी शिक्षक मार्गदर्शिका PDF

पायाभूत चाचणी शिक्षक मार्गदर्शिका व उत्तरपत्रिका PDF

पायाभूत चाचणी उत्तरपत्रिका PDF


इयत्ता तिसरी शिक्षक मार्गदर्शिका व उत्तरपत्रिका - Click Here

मराठी - Click Here  
गणित - Click Here  
इंग्रजी - Click Here

इयत्ता चौथी शिक्षक मार्गदर्शिका व उत्तरपत्रिका - Click Here

मराठी - Click Here  
गणित - Click Here  
इंग्रजी - Click Here

इयत्ता पाचवी शिक्षक मार्गदर्शिका व उत्तरपत्रिका (सर्व विषय) - Click Here

मराठी - Click Here  
गणित - Click Here  
इंग्रजी - Click Here

इयत्ता सहावी शिक्षक मार्गदर्शिका व उत्तरपत्रिका (सर्व विषय) - Click Here

इयत्ता सातवी शिक्षक मार्गदर्शिका व उत्तरपत्रिका (सर्व विषय) - Click Here

इयत्ता आठवी शिक्षक मार्गदर्शिका व उत्तरपत्रिका (सर्व विषय) - Click Here


पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका 2023 

Payabhut Chachani Question Paper 2023

Wait for update


मागील वर्षीच्या पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका PDF

Previous years Payabhut Chachani Question Paper 2023


पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता दुसरी - Click Here


पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता तिसरी - Click Here


पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता चौथी - Click Here


पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता पाचवी - Click Here


पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता सहावी - Click Here


पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता सातवी - Click Here


पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता आठवी - Click Hereपायाभूत चाचणी गुणनोंद Excel Software - Click Here


पायाभूत चाचणी गुणनोंद तक्ते Excel / PDF (विषय- मराठी) - Click Here

पायाभूत चाचणी गुणनोंद तक्ते Excel / PDF (विषय- गणित) - Click Here

पायाभूत चाचणी गुणनोंद तक्ते Excel / PDF (विषय- इंग्रजी) - Click Here

Post a Comment

0 Comments

close