Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

महागाई भत्ता वाढ - 1 जानेवारी 2022 पासून महागाई भत्त्यात 3% ने वाढ. महागाई भत्ता 31% वरुन झाला 34%

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ जानेवारी, २०२2 पासून 3% वाढ करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर.

दिनांक १ जानेवारी, २०२2 पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर 3१% वरुन 34% करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक १ जानेवारी, २०२2 पासूनच्या महागाई भत्ता थकबाकीसह माहे ऑगस्ट 2022 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे. 


Join WhatsApp group


महागाई भत्ता 03% (31 ते 34) पगार वाढ काढण्यासाठी टच करा.   10 सेकंदात पगारवाढ पहा.  Click Here

DA 34% ने येणारे वेतन पहा. Click Here

7 Months DA फरक (जाने 22 ते जुलै 22) पहा. Click Here

7 Months DA फरक (जाने 22 ते जुलै 22) पहाClick Here


3% महागाई भत्ता वाढ (34%) व जानेवारी ते जुलै थकबाकी फरक अदा करणे बाबतचा शासन निर्णय डाउनलोड करा - Click Here30 मार्च 2022 शासन निर्णय 3% - Click Here
30 मार्च 2022 शासन निर्णय 11% फरक - Click Here


Post a Comment

0 Comments

close