Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

महागाई भत्ता वाढ - 1 जानेवारी 2024 पासून महागाई भत्त्यात 4% ने वाढ. महागाई भत्ता 46% वरुन झाला 50% | DA Increase Calculator

राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक १ जानेवारी, 2024 पासून 4% वाढ करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर. सदर महागाई भत्ता वाढ जुलै 2024 च्या वेतनापासून अदा करण्यात येणार आहे. तसेच मागील 6 महिन्याचा फरक जुलै 2024 पासून च्या वेतनातून अदा करण्यात येणार आहे. 

दिनांक 1 जानेवारी, 2024 पासून ७ व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर 46% वरुन 50% करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक 1 जानेवारी ते 30 जून 2024 पासूनच्या महागाई भत्ता थकबाकीसह माहे जुलै 2024 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे. 


Excel 1  - 50% ने पगारात किती वाढ होईल? बेसिक टाका आणि चेक करा. Link - Click Here 


50% - 4% महागाई भत्ता वाढ (50%) व 1 जानेवारी ते 30 जून 2024 अखेरची थकबाकी फरकासह जुलै 2024 पासून अदा करणे बाबतचा शासन निर्णय डाउनलोड करा - Click Here
Join WhatsApp group

https://chat.whatsapp.com/F2vlqR5GOMy8u7JMOzYjck46% - 4% महागाई भत्ता वाढ (46%) व 1 जुलै ते 31 ऑक्टोबर 2023 अखेरची थकबाकी फरकासह नोव्हेंबर 23 पासून अदा करणे बाबतचा शासन निर्णय डाउनलोड करा - Click Here

42% - 4% महागाई भत्ता वाढ (42%) व 1 जानेवारी ते 31 मे 2023 अखेरची थकबाकी फरकासह जून 23 पासून अदा करणे बाबतचा शासन निर्णय डाउनलोड करा - Click Here


1) Excel 1 -  महागाई भत्ता 04% (38 ते 42) पगार वाढ व एकूण मिळणारा फरक काढण्यासाठी टच करा. 10 सेकंदात पगारवाढ पहा. Click Here

2) Excel 2 - महागाई भत्ता 04% (38 ते 42) पगार वाढ काढण्यासाठी टच करा. 10 सेकंदात पगारवाढ पहा. Click Here38% - 4% महागाई भत्ता वाढ (38%) व जुलै ते डिसेंबर 2022 थकबाकी फरकासह जानेवारी 2023 पासून अदा करणे बाबतचा शासन निर्णय डाउनलोड करा - Click Here


30 मार्च 2022 शासन निर्णय 3% - Click Here
30 मार्च 2022 शासन निर्णय 11% फरक - Click Here


Post a Comment

0 Comments

close