Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Google Search

Maharashtra Public Holidays 2024 | महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक सुट्ट्या 2024

Maharashtra Government Public Holidays 2024 | महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक सुट्ट्या 2024

क्रमांक:- सार्वसु-११२३/प्र.क्र.१४८ /जपुक (कार्या- २९). परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ (१८८१ चा २६) च्या कलम २५ खाली, जे अधिकार भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयाची अधिसूचना क्रमांक ३९/१/६८- जेयूडीएल / तीन, दिनांक ८ मे १९६८ अन्वये महाराष्ट्र शासनाकडे सोपविण्यात आले आहेत, त्या अधिकारांचा वापर करून, महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र राज्यात सन २०२४ सालासाठी खाली नमूद केलेले दिवस सार्वजनिक सुट्ट्या म्हणून जाहीर करीत आहे :-
क्रमांक सार्वसु ११२३/प्र.क्र.१४८/जपुक (कार्या-२९ ) . - शासनाने सन २०२४ सालासाठी राज्य शासकीय कार्यालयांना एकूण २४ सार्वजनिक सुट्टया परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ (१८८१ चा २६) कलम २५ करिता अधिसूचना क्र. सार्वसु ११२३/प्र.क्र.१४८/ पुक (कार्या- २९), दिनांक ९ नोव्हेंबर, २०२३ अन्वये अधिसूचित केल्या आहेत.

२. राज्य शासनाने आता खालील अतिरिक्त सुट्टी राज्य शासकीय कार्यालये, राज्य शासनाचे उपक्रम तसेच महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत यांच्यासाठी जाहिर करण्याचा निर्णय घेतला आहे :-


महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक सुट्ट्या 2024 अधिसूचना डाउनलोड करा. Click Here

Public holidays 2024 Maharashtra government Notification PDF download - Click Here


Maharashtra Government Holiday List 2024 PDF

2024 holiday calendar Maharashtra

Government holidays 2024

List of bank holidays 2024

Holiday list 2024 Maharashtra

महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सुट्ट्या 2024 PDF

सार्वजनिक सुट्ट्या 2024

Post a Comment

0 Comments

close