Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

महागाई भत्ता कॅल्क्युलेटर | DA Increase Calculator | महागाई भत्ता वाढ शासन निर्णय - shaley shikshan

महागाई भत्ता वाढ कॅल्क्युलेटर | DA Increase Calculator, महागाई भत्ता वाढ शासन निर्णय, महागाई भत्ता वाढल्याने आपल्या पगारात किती वाढ होईल? चेक करा तसेच मागील महिण्यांचा फरक किती मिळेल ते पहा.

महागाई भत्ता Calculatorराज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना मंजूर करण्यात येणाऱ्या महागाई भत्त्याच्या दरात दिनांक 1 जानेवारी, 2024 पासून 4% वाढ करण्याबाबत शासन निर्णय जाहीर. सदर महागाई भत्ता वाढ जुलै 2024 च्या वेतनापासून अदा करण्यात येणार आहे. तसेच मागील 6 महिन्याचा फरक जुलै 2024 पासून च्या वेतनातून अदा करण्यात येणार आहे. 

दिनांक 1 जानेवारी, 2024 पासून 7व्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतनसंरचनेतील मूळ वेतनावरील अनुज्ञेय महागाई भत्त्याचा दर 46% वरुन 50% करण्यात यावा. सदर महागाई भत्ता वाढ दिनांक 1 जानेवारी ते 30 जून 2024 पासूनच्या महागाई भत्ता थकबाकीसह माहे जुलै 2024 च्या वेतनासोबत रोखीने देण्यात येणार आहे. 


Link 1 - DA 50% Calculater - Click Here

Link 2 - DA 50% Calculator - click Here

Link 3 - Excel Sheet 50% ने पगारात किती वाढ होईल? फरक किती मिळेल? | पहिल्या पेजवर बेसिक टाका आणि चेक करा. Link - Click Here50% - 4% महागाई भत्ता वाढ (50%) व 1 जानेवारी ते 30 जून 2024 अखेरची थकबाकी फरकासह जुलै 2024 पासून अदा करणे बाबतचा शासन निर्णय डाउनलोड करा - Click Here


CALCULATE DEARNESS ALLOWANCE FOR 6 MONTHS FROM January 2024 TO June 2024 at rate of 4%

DA Calculator

DA Arreas Calculator
DA Increase Calculator
Calculate DA arreas by 4%
DA Arreas for 6th month
DA allowance for 5th month

महागाई भत्ता Calculator
महागाई भत्ता वाढ Calculator
महागाई भत्ता वाढ कॅल्क्युलेटर
महागाई भत्ता फरक 6 महिने
महागाई भत्ता वाढ शासन निर्णयPost a Comment

0 Comments

close