Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

5वी व 8वी शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी 2024 अंतिम उत्तरसूची जाहीर

रविवार दि. 18 फेब्रुवारी 2024 रोजी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा ( इ. ५ वी) आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८ वी) या परीक्षेची अंतिम उत्तरसूची परीक्षा परिषदेच्या वेबसाइटवर जाहीर करण्यात आली आहे. 

शिष्यवृत्ती परीक्षा 18 फेब्रुवारी 2024 अंतिम उत्तरसूची Join WhatsApp Group
https://chat.whatsapp.com/EpsLJMm0NF10E9JmtMjobQ


शिष्यवृत्ती परीक्षा 18 फेब्रुवारी 2024 

अंतिम उत्तरसूची 


शिष्यवृत्ती परीक्षा अंतिम उत्तरसूची इ. 5वी

मराठी माध्यम उत्तरसूची - पेपर 1         पेपर 2

इंग्रजी माध्यम उत्तरसूची - पेपर 1         पेपर 2

उर्दू माध्यम उत्तरसूची - पेपर 1         पेपर 2

इतर सर्व माध्यम उत्तरसूची - पेपर 1       पेपर 2


शिष्यवृत्ती परीक्षा अंतिम उत्तरसूची इ. 8वी

मराठी माध्यम उत्तरसूची - पेपर 1       पेपर 2

इंग्रजी माध्यम उत्तरसूची - पेपर 1       पेपर 2

उर्दू माध्यम उत्तरसूची - पेपर 1         पेपर 2

इतर सर्व माध्यम उत्तरसूची - पेपर 1         पेपर 2


शिष्यवृत्ती परीक्षा 18 फेब्रुवारी 2024 तात्पुरती उत्तरसूची 

शिष्यवृत्ती परीक्षा तात्पुरती उत्तरसूची इ. 5वी

मराठी माध्यम उत्तरसूची - पेपर 1         पेपर 2

इंग्रजी माध्यम उत्तरसूची - पेपर 1         पेपर 2

उर्दू माध्यम उत्तरसूची - पेपर 1         पेपर 2

इतर सर्व माध्यम उत्तरसूची - पेपर 1       पेपर 2


शिष्यवृत्ती परीक्षा तात्पुरती उत्तरसूची इ. 8वी

मराठी माध्यम उत्तरसूची - पेपर 1       पेपर 2

इंग्रजी माध्यम उत्तरसूची - पेपर 1     पेपर 2

उर्दू माध्यम उत्तरसूची - पेपर 1         पेपर 2

इतर सर्व माध्यम उत्तरसूची - पेपर 1         पेपर 2


अंतरिम (तात्परती) उत्तरसूचीवरील आक्षेप नोंदविण्याची कार्यपध्दती :

१) सदर अंतरिम उत्तरसूचीवर काही आक्षेप असल्यास त्याबाबतचे निवेदन परिषदेच्या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन स्वरूपात करता येईल.

२) सदर ऑनलाईन निवेदन पालकांकरीता संकेतस्थळावर व शाळांकरीता त्यांच्या लॉगीनमध्ये Objection on Question Paper & Interim Answer Key या हेडिंगखाली उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.. 

३) त्रुटी / आक्षेपाबाबतचे ऑनलाईन निवेदन भरण्याकरीता दिनांक 06/०3/२०२4 ते 13/०3/२०२4 रोजीपर्यंत मुदत देण्यात येत आहे.

४) दि. 13/०3/२०२4 नंतर त्रुटी / आक्षेपाबाबतचे निवेदन स्वीकारले जाणार नाही.

अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची वरील आक्षेप नोंदविण्यासाठी येथे टच करा.

५) उपरोक्त ऑनलाईन निवेदनांशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारे (टपाल समक्ष अथवा ईमेलव्दारे) प्राप्त त्रुटी आक्षेपाबाबतच्या निवेदनांचा विचार केला जाणार नाही. 

६) उपरोक्तनुसार विहीत मुदतीत प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन निवेदनांना वैयक्तिकरित्या उत्तर पाठविले जाणार नाही. 

७) विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन निवेदनांवर संबंधित विषय तज्ज्ञांचे अभिप्राय घेऊन अंतिम उत्तरसूची परिषदेच्या संकेतस्थळावर यथावकाश प्रसिध्द करण्यात येईल.

अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची वरील आक्षेप नोंदविण्यासाठी येथे टच करा.


ऑनलाईन आवेदनपत्र व शाळा माहिती प्रपत्रातील माहितीत दुरुस्ती करणेकरीताची कार्यपध्दती : 

१) विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन आवेदनपत्रातील माहितीत व शाळा माहिती प्रपत्रात विद्यार्थ्यांचे नाव, आडनाव, वडीलांचे नाव, आईचे नाव, लिंग, शहरी / ग्रामीण इत्यादी) दुरुस्ती करण्यासाठी दिनांक 06/०3/२०२4 ते 13/०3/२०२4 रोजीपर्यंत शाळांच्या लॉगीनमध्ये ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या माहितीत बदल करण्यासाठी लिंक - Click Here

(२) सदर अर्ज ऑनलाईन व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पध्दतीने पाढविल्यास स्वीकारत्ने जाणार नाहीत. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.
शिष्यवृत्ती परीक्षा उत्तरसूची 2023अंतरिम (तात्परती) उत्तरसूचीवरील आक्षेप नोंदविण्याची कार्यपध्दती :

१) सदर अंतरिम उत्तरसूचीवर काही आक्षेप असल्यास त्याबाबतचे निवेदन परिषदेच्या संकेतस्थळावरुन ऑनलाईन स्वरूपात करता येईल.

२) सदर ऑनलाईन निवेदन पालकांकरीता संकेतस्थळावर व शाळांकरीता त्यांच्या लॉगीनमध्ये Objection on Question Paper & Interim Answer Key या हेडिंगखाली उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.. 

३) त्रुटी / आक्षेपाबाबतचे ऑनलाईन निवेदन भरण्याकरीता दिनांक 17/०2/२०२3 ते 23/०2/२०२3 रोजीपर्यंत मुदत देण्यात येत आहे.

४) दि. 23/०2/२०२3 नंतर त्रुटी / आक्षेपाबाबतचे निवेदन स्वीकारले जाणार नाही.

अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची वरील आक्षेप नोंदविण्यासाठी येथे टच करा.

५) उपरोक्त ऑनलाईन निवेदनांशिवाय इतर कोणत्याही प्रकारे (टपाल समक्ष अथवा ईमेलव्दारे) प्राप्त त्रुटी आक्षेपाबाबतच्या निवेदनांचा विचार केला जाणार नाही. 

६) उपरोक्तनुसार विहीत मुदतीत प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन निवेदनांना वैयक्तिकरित्या उत्तर पाठविले जाणार नाही. 

७) विहित मुदतीत प्राप्त झालेल्या ऑनलाईन निवेदनांवर संबंधित विषय तज्ज्ञांचे अभिप्राय घेऊन अंतिम उत्तरसूची परिषदेच्या संकेतस्थळावर यथावकाश प्रसिध्द करण्यात येईल.

अंतरिम (तात्पुरती) उत्तरसूची वरील आक्षेप नोंदविण्यासाठी येथे टच करा.


ऑनलाईन आवेदनपत्र व शाळा माहिती प्रपत्रातील माहितीत दुरुस्ती करणेकरीताची कार्यपध्दती : 

१) विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन आवेदनपत्रातील माहितीत व शाळा माहिती प्रपत्रात विद्यार्थ्यांचे नाव, आडनाव, वडीलांचे नाव, आईचे नाव, लिंग, शहरी / ग्रामीण इत्यादी) दुरुस्ती करण्यासाठी दिनांक 18/०८/२०२2 ते 28/०8/२०२2 रोजीपर्यंत शाळांच्या लॉगीनमध्ये ऑनलाईन अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलेला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या माहितीत बदल करण्यासाठी लिंक - Click Here

(२) सदर अर्ज ऑनलाईन व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही पध्दतीने पाढविल्यास स्वीकारत्ने जाणार नाहीत. विहित मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांचा विचार केला जाणार नाही.

शिष्यवृत्ती परीक्षा 31 जुलै 2022 अंतिम उत्तरसूची 

शिष्यवृत्ती परीक्षा अंतरिम उत्तरसूची इ. 5वी

मराठी माध्यम - 

पेपर 1 Click Here   पेपर 2 Click Here


इंग्रजी माध्यम - 

पेपर 1 Click Here   पेपर 2 Click Here


उर्दू माध्यम -

पेपर 1 Click Here   पेपर 2 Click Here


हिंदी व इतर सर्व माध्यम  - Click Here

Scholarship answer key 2024
Scholarship answer key 2024 PDF
Scholarship answer key 2024 pdf download
Msce scholarship answer key 2024 PDF
Msce scholarship answer key 2024 pdf download
Msce pune scholarship answer key 2024 pdf free download
Msce pune scholarship answer key 2024 pdf download
Scholarship answer sheet PDF


8th scholarship answer sheet PDF 2024
8th scholarship answer key pdf Maharashtra board
8th scholarship answer key PDF English medium
5th scholarship answer key 2024 pdf
5th scholarship answer key 2024 pdf download
5th scholarship answer key PDF English medium

Scholarship paper 2024 answer key
Scholarship paper 2024
शिष्यवृत्ती परीक्षा 2024 उत्तरसूची
शिष्यवृत्ती परीक्षा 2024 उत्तरपत्रिका

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता पाचवी 2024 प्रश्नपत्रिका व उत्तरसूची

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता पाचवी 2024 प्रश्नपत्रिका व उत्तरसूची

scholarship paper 2024 answer key pdf download
scholarship paper 2024 8th class answer key pdf download
scholarship paper 2024 5th class answer key pdf download
5th scholarship paper 2024 answer key pdf download
8th scholarship paper 2024 answer key pdf download


Post a Comment

0 Comments

close