Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी प्रश्नपत्रिका PDF 2023-24 | माध्यम निहाय व इयत्ता निहाय लिंक

पुनर्रचित सेतू अभ्यासक्रम 20 दिवस राबविल्यानंतर आता उत्तर चाचणी घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी च्या प्रश्नपत्रिका माध्यम निहाय व विषयनिहाय डाऊनलोड करा. 

सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी प्रश्नपत्रिका PDF
Bridge Course Post Test PDF 2023-24इयत्ता दुसरी सेतू उत्तर चाचणी PDF 2023-24
मराठी Click Here
गणित Click Here
इंग्रजी  Click Here


इयत्ता तिसरी सेतू उत्तर चाचणी PDF 2023-24
मराठी Click Here
गणित Click Here
इंग्रजी  Click Here


इयत्ता चौथी सेतू उत्तर चाचणी PDF 2023-24
मराठी Click Here
गणित Click Here
इंग्रजी  Click Here


इयत्ता पाचवी सेतू उत्तर चाचणी PDF 2023-24
मराठी Click Here
गणित Click Here
इंग्रजी  Click Here


इयत्ता सहावी सेतू उत्तर चाचणी PDF 2023-24
मराठी - Click Here
गणित - Click Here
इंग्रजी  - Click Here
विज्ञान  - Click Here
समाजशास्त्र - Click Here

इयत्ता सातवी सेतू उत्तर चाचणी PDF 2023-24
मराठी - Click Here
गणित - Click Here
इंग्रजी  - Click Here
विज्ञान  - Click Here
समाजशास्त्र - Click Here

इयत्ता आठवी सेतू उत्तर चाचणी PDF 2023-24
मराठी Click Here
गणित Click Here
इंग्रजी  Click Here
विज्ञान  Click Here
समाजशास्त्र Click Here

इयत्ता नववी सेतू उत्तर चाचणी PDF 2023-24
मराठी Click Here
गणित Click Here
इंग्रजी  Click Here
विज्ञान  Click Here
समाजशास्त्र Click Here

इयत्ता दहावी सेतू उत्तर चाचणी PDF 2023-24
मराठी Click Here
गणित 1 Click Here
गणित 2 Click Here
इंग्रजी  Click Here
विज्ञान 1  Click Here
विज्ञान 2 Click Here
समाजशास्त्र Click Here

सर्व माध्यम व विषयनिहाय प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी लिंक

मराठी माध्यम- इ.2री ते इ.5 वी - सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी 2022

उत्तर चाचणी
प्रश्नपत्रिका
इ. 2री इ.3री इ.4थी इ.5वी
गुणनोंद तक्ते Click Here Click Here Click Here Click Here
मराठी Click Here Click Here Click Here Click Here
इंग्रजी Click Here Click Here Click Here Click Here
गणित Click Here Click Here Click Here Click Here
विज्ञान/परिसर अभ्यास 1 Click Here Click Here Click Here Click Here
परिसर अभ्यास 2 Click Here Click Here Click Here Click EVS 1
Click EVS 2

मराठी माध्यम- इ.6वी ते इ.10वी - सेतू अभ्यासक्रम उत्तर चाचणी 2022

उत्तर चाचणी
प्रश्नपत्रिका
इ.6वी इ.7वी इ.8वी इ.9वी इ.10वी
गुणनोंद तक्ते Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here
मराठी Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here
इंग्रजी Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here
गणित Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here
विज्ञान Click Here Click Here Click Here Click Here Part 1
Part 2
समाजशास्त्र (इतिहास) Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here
समाजशास्र (भूगोल) Click Here Click Here Click Here Click Here Click Here

सेमी / इंग्रजी माध्यम - इ.2री ते इ.10वी सेतू अभ्यासक्रम post Test 2022

इयत्ता English
(Higher)
Maths Science Soc.Science
std 2 Click Here Click Here Click Here Click Here
std 3 Click Here Click Here Click Here Click Here
std 4 Click Here Click Here Click Here Click Here
std 5 Click Here Click Here Click Here Click Here
std 6 Click Here Click Here Click Here History
Geography
std 7 Click Here Click Here Click Here History
Geography
std 8 Click Here Click Here Click Here History
Geography
std 9 Click Here Click Here Click Here History
Geography
std 10 Click Here Click Here Part 1
Part 2
History
Geography

उर्दू माध्यम - इ.2री ते इ.10वी सेतू अभ्यासक्रम post Test 2022

अ.क्र. इयत्ता सर्व विषय
1 इयत्ता 2री Click Here new
1 इयत्ता 3री Click Here new
1 इयत्ता 4थी Click Here new
1 इयत्ता 5वी Click Here new
1 इयत्ता 6वी Click Here new
1 इयत्ता 7वी Click Here new
1 इयत्ता 8वी Click Here new
1 इयत्ता 9वी Click Here new
1 इयत्ता 10वी Click Here newShare with your friends

सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी  PDF (इ.2री ते इ. 10वी) विषयनिहाय डाउनलोड करा (30 day's) - Click Here

Post a Comment

2 Comments

  1. प्रश्नपत्रिका उत्तर चाचणीच्या नाहीत

    ReplyDelete
    Replies
    1. आहेत. वरती हेडिंग उत्तर चाचणी आहे. बर्याच पूर्व चाचणीच्याच आहेत.

      Delete

close