Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Google Search

सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी 2022 PDF सर्व माध्यम (इ.2री ते इ. 10वी) विषयनिहाय डाउनलोड करा.

पुनर्रचित सेतू अभ्यास २०२२-२३ ची शालेय स्तरावर 20 जून पासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. 17 व 18 जून ला पूर्व चाचणी घेण्यात येईल. 

सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी संबंधित इयत्तेच्या विषयाला टच करा. 
सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी इयत्ता दुसरी

मराठी माध्यम - मराठी      गणित       इंग्रजी

सेमी इंग्रजी / इंग्रजी माध्यम - Click Here
उर्दू माध्यम - Click Here

सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी इयत्ता तिसरी

मराठी माध्यम - मराठी      गणित      इंग्रजी  


सेमी इंग्रजी / इंग्रजी माध्यम - Click Here
उर्दू माध्यम - Click Here


सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी इयत्ता चौथी

मराठी माध्यम - मराठी       गणित       इंग्रजी   


सेमी इंग्रजी / इंग्रजी माध्यम - Click Here
उर्दू माध्यम - Click Here


सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी इयत्ता पाचवी

मराठी माध्यम - मराठी        गणित       इंग्रजी     


सेमी इंग्रजी / इंग्रजी माध्यम - Click Here
उर्दू माध्यम - Click Here


सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी इयत्ता सहावी

मराठी माध्यम - मराठी         गणित        इंग्रजी  


सेमी इंग्रजी / इंग्रजी माध्यम - Click Here
उर्दू माध्यम - Click Here


सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी इयत्ता सातवी

मराठी माध्यम -  मराठी          गणित        इंग्रजी   


सेमी इंग्रजी / इंग्रजी माध्यम - Click Here
उर्दू माध्यम - Click Here


सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी इयत्ता आठवी

मराठी माध्यम -  मराठी           गणित         इंग्रजी   


सेमी इंग्रजी / इंग्रजी माध्यम - Click Here
उर्दू माध्यम - Click Here


सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी इयत्ता नववी

मराठी माध्यम - मराठी          गणित         इंग्रजी   


सेमी इंग्रजी / इंग्रजी माध्यम - Click Here
उर्दू माध्यम - Click Here


सेतू अभ्यासक्रम पूर्व चाचणी इयत्ता दहावी

मराठी माध्यम -  मराठी         गणित         इंग्रजी  


सेमी इंग्रजी / इंग्रजी माध्यम - Click Here
उर्दू माध्यम - Click Here


Post a Comment

0 Comments

close