Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र | शिक्षक मार्गदर्शिका, प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका | पायाभूत संकलित चाचणी सत्र 2 प्रश्नपत्रिका PDF 2023-24

STARS प्रकल्प अंतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत पायाभूत संकलित चाचणी द्वितीय सत्र 04 एप्रिल पासून घेण्यात येणार आहे. पायाभूत संकलित चाचणी द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका व शिक्षक मार्गदर्शिका, उत्तरपत्रिका डाउनलोड करा. 


पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी (द्वितीय सत्र) गुणनोंद तक्ते Excel / PDF - Click Hereशालेय शिक्षण WhatsApp Group 

STARS प्रकल्प अंतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत पायाभूत चाचणी आयोजनाबाबत. सन २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात पायाभूत चाचणी, संकलित मूल्यमापन चाचणी सत्र १ व संकलित मूल्यमापन चाचणी सत्र २ अशा तीन नियतकालिक चाचण्यांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी इयत्तानिहाय अपेक्षित अध्ययन संपादणूक प्राप्त केली आहे किंवा नाही याची पडताळणी होऊन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया सुलभ होण्यास या चाचणीमुळे शिक्षकांना मदत होणार होईल. सदर चाचण्या इयत्ता १० वी १२ वी बोर्ड परीक्षेप्रमाणे नाहीत यामुळे विद्यार्थ्यांना याचा अतिरिक्त ताण देऊ नये, चाचण्याचा मुख्य उद्देश विद्यार्थ्यांनी अध्ययन निष्पत्ती किती प्रमाणात प्राप्त केलेल्या आहेत हे शिक्षकांनी लक्षात घेऊन गरजेनुरूप कृती- कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे हा आहे.पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र शिक्षक मार्गदर्शिका PDF

पायाभूत चाचणी संकलित मूल्यमापन सत्र 2 शिक्षक मार्गदर्शिका व उत्तरपत्रिका PDF

पायाभूत चाचणी संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र उत्तरपत्रिका PDF


इयत्ता तिसरी शिक्षक मार्गदर्शिका व उत्तरपत्रिका

मराठी - Click Here
गणित - Click Here
इंग्रजी - Click Here

इयत्ता चौथी शिक्षक मार्गदर्शिका व उत्तरपत्रिका

मराठी - Click Here  
गणित - Click Here  
इंग्रजी - Click Here

इयत्ता पाचवी शिक्षक मार्गदर्शिका व उत्तरपत्रिका

मराठी - Click Here
गणित - Click Here  
इंग्रजी - Click Here

इयत्ता सहावी शिक्षक मार्गदर्शिका व उत्तरपत्रिका

मराठी - Click Here  
गणित - Click Here
इंग्रजी - Click Here

इयत्ता सातवी शिक्षक मार्गदर्शिका व उत्तरपत्रिका

मराठी - Click Here  
गणित - Click Here  
इंग्रजी - Click Here

इयत्ता आठवी शिक्षक मार्गदर्शिका व उत्तरपत्रिका

मराठी - Click Here  
गणित - Click Here  
इंग्रजी - Click Here

पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी (द्वितीय सत्र) गुणनोंद तक्ते Excel / PDF - Click Here


पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका 2023-24 

Payabhut Chachani  second term Question Paper 2023-24पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका PDF शालेय शिक्षण - Click Here


संकलित मूल्यमापन व्दितीय सत्र नमुना प्रश्नपत्रिका PDF 2023-2024

इयत्ता पहिली संकलित मुल्यमापन सत्र 2
विषय - मराठी - Click
विषय - गणित - Click
विषय - गणित (सेमी) - Click


इयत्ता दुसरी संकलित मुल्यमापन सत्र 2

विषय - मराठी - Click
विषय - गणित - Click
विषय - गणित (सेमी) - Clickइयत्ता तिसरी संकलित मुल्यमापन सत्र 2

विषय - मराठी - Click
विषय - गणित - Click
विषय - गणित (सेमी) - Click
विषय - इंग्रजी - Click
विषय - परिसर अभ्यास - Click


इयत्ता चौथी संकलित मुल्यमापन सत्र 2

विषय - मराठी - Click
विषय - गणित - Click
विषय - गणित (सेमी) - Click
विषय - इंग्रजी Click
विषय - परिसर अभ्यास - Clickइयत्ता पाचवी संकलित मुल्यमापन सत्र 2

विषय - मराठी - Click
विषय - गणित - Click
विषय - गणित (सेमी) - Click
विषय - इंग्रजी Click
विषय - परिसर अभ्यास - Click
विषय - हिंदी - Clickइयत्ता सहावी संकलित मुल्यमापन सत्र 2
विषय - समाजशास्त्र -Click
विषय - विज्ञान - Click
विषय - विज्ञान (सेमी) - Click
विषय - हिंदी - Click
विषय - मराठी - Click
विषय - गणित - Click
विषय - गणित (सेमी) - Click
विषय - इंग्रजी Clickइयत्ता सातवी संकलित मुल्यमापन सत्र 2 
विषय मराठी - Click Here
विषय गणित - Click Here
विषय गणित (सेमी इंग्रजी) - Click Here
विषय इंग्रजी -  Click Here
विषय हिंदी - Click Here
विषय विज्ञान - Click Here
विषय विज्ञान (सेमी इंग्रजी) - Click Here
विषय समाजशास्त्र - Click Here

इयत्ता आठवी संकलित मुल्यमापन सत्र 2
सर्व विषय प्रश्नपत्रिका - Click


मागील वर्षीच्या पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका PDF

Previous years Payabhut Chachani Question Paper 2023


पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता दुसरी - Click Here

पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता तिसरी - Click Here

पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता चौथी - Click Here

पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता पाचवी - Click Here

पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता सहावी - Click Here

पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता सातवी - Click Here

पायाभूत चाचणी प्रश्नपत्रिका इयत्ता आठवी - Click Hereपायाभूत चाचणी गुणनोंद Excel Software - Click Here


पायाभूत चाचणी गुणनोंद तक्ते Excel / PDF (विषय- मराठी) - Click Here

पायाभूत चाचणी गुणनोंद तक्ते Excel / PDF (विषय- गणित) - Click Here

पायाभूत चाचणी गुणनोंद तक्ते Excel / PDF (विषय- इंग्रजी) - Click Here

Post a Comment

0 Comments

close