Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

पायाभूत संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र गुणनोंद तक्ते PDF / Excel नमूने

STARS प्रकल्प अंतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र ही 02 एप्रिल पासून घेण्यात येणार आहे. सदर संकलित मूल्यमापन चाचणी परीक्षेचे गुण नोंदविण्यासाठी गुणनोंद तक्ते PDF / Excel  मध्ये डाउनलोड करा. 

शिक्षक मार्गदर्शिका - PAT पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी द्वितीय सत्र  शिक्षक मार्गदर्शिका, प्रश्नपत्रिका व उत्तरसूची (इ.3री ते 8वी सर्व विषय) - Click Here


शालेय शिक्षण WhatsApp Group 


पायाभूत संकलित मुल्यमापन द्वितीय सत्र गुणनोंद तक्ते

इयत्ता तिसरी गुणनोंद तक्ते
विषय - मराठी - Click Here
विषय - गणित - Click Here
विषय - इंग्रजी - Click Here
सर्व विषय एकत्रित pdf नमुना 1- Click Here
सर्व विषय एकत्रित pdf नमुना 2- Click Here


इयत्ता चौथी गुणनोंद तक्ते
विषय - मराठी - Click Here
विषय - गणित - Click Here
विषय - इंग्रजी - Click Here
सर्व विषय एकत्रित pdf नमुना 1- Click Here
सर्व विषय एकत्रित pdf नमुना 2- Click Here

इयत्ता पाचवी गुणनोंद तक्ते
विषय - मराठी - Click Here
विषय - गणित - Click Here
विषय - इंग्रजी - Click Here
सर्व विषय एकत्रित pdf - Click Here


इ. 3री ते 8वी सर्व विषय गुणनोंद तक्ते PDF डाउनलोड करा. Click Here

इयत्ता सहावी गुणनोंद तक्ते
विषय - मराठी - Click Here
विषय - गणित - Click Here
विषय - इंग्रजी - Click Here
सर्व विषय एकत्रित pdf - Click Here

इयत्ता सातवी गुणनोंद तक्ते
विषय - मराठी - Click Here
विषय - गणित - Click Here
विषय - इंग्रजी - Click Here
सर्व विषय एकत्रित pdf - Click Here


इयत्ता आठवी गुणनोंद तक्ते
विषय - मराठी - Click Here
विषय - गणित - Click Here
विषय - इंग्रजी - Click Here
सर्व विषय एकत्रित pdf - Click Here


सर्व इयत्ता व विषय एकत्रित गुणनोंद PDF

इ. 3री ते 8वी सर्व विषय गुणनोंद तक्ते PDF डाउनलोड करा. Click Hereपायाभूत संकलित मुल्यमापन प्रथम सत्र गुणनोंद तक्ते 

पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी गुणनोंद तक्ते नमूना PDF 1 (विषय- मराठी) - Click Here

पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी गुणनोंद तक्ते नमूना PDF 1 (विषय- गणित) - Click Here

पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी गुणनोंद तक्ते PDF 1 (विषय- इंग्रजी) - Click Here


पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी गुणनोंद तक्ते Excel Sheet (सर्व विषय) - Click Here


पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी गुणनोंद तक्ते नमूना PDF 2 (विषय- मराठी) - Click Here

पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी गुणनोंद तक्ते नमूना PDF 2 (विषय- गणित) - Click Here

पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी गुणनोंद तक्ते नमूना PDF 2 (विषय- इंग्रजी) - Click HereSTARS प्रकल्प अंतर्गत नियतकालिक मूल्यांकन चाचणी (PAT) अंतर्गत पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी प्रथम सत्र ही 30 ऑक्टोबर पासून घेण्यात येणार आहे. सदर संकलित मूल्यमापन चाचणी परीक्षेचे गुण नोंदविण्यासाठी गुणनोंद तक्ते PDF / Excel  मध्ये डाउनलोड करा. 


शालेय शिक्षण WhatsApp Group 


पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी गुणनोंद तक्ते नमूना PDF 1 (विषय- मराठी) - Click Here

पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी गुणनोंद तक्ते नमूना PDF 1 (विषय- गणित) - Click Here

पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी गुणनोंद तक्ते PDF 1 (विषय- इंग्रजी) - Click Here


पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी गुणनोंद तक्ते Excel Sheet (सर्व विषय) - Click Here


पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी गुणनोंद तक्ते नमूना PDF 2 (विषय- मराठी) - Click Here

पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी गुणनोंद तक्ते नमूना PDF 2 (विषय- गणित) - Click Here

पायाभूत संकलित मूल्यमापन चाचणी गुणनोंद तक्ते नमूना PDF 2 (विषय- इंग्रजी) - Click Here

Post a Comment

0 Comments

close