Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

संकलित मूल्यमापन प्रश्नपत्रिका द्वितीय सत्र 2023-24

सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन करत असताना प्रथम सत्रांमध्ये एक आकारिक चाचणी व एक संकलित मूल्यमापन चाचणी घेण्यात येते तसेच द्वितीय सत्रांमध्ये एक आकारिक चाचणी व संकलित मूल्यमापन चाचणी घेण्यात येते. संकलित मूल्यमापन द्वितीय सत्र प्रश्नपत्रिका डाऊनलोड करण्यासाठी येथे उपलब्ध करण्यात आलेल्या आहेत. आपण पुढील डाउनलोड लिंक वरून सर्व प्रश्नपत्रिका PDF इयत्तानिहाय व विषयनिहाय डाऊनलोड करू शकता. 


Join WhatsApp Groupद्वितीय सत्र संकलित मल्यमापन प्रश्नपत्रिका PDF 
संकलित मूल्यमापन व्दितीय सत्र प्रश्नपत्रिका PDF 2023-2024

इयत्ता पहिली संकलित मुल्यमापन सत्र 2
विषय - मराठी - Click Here
विषय - गणित - Click Here
विषय - गणित (सेमी) - Click Here


इयत्ता दुसरी संकलित मुल्यमापन सत्र 2
विषय - मराठी - Click Here
विषय - गणित - Click Here
विषय - गणित (सेमी) - Click Here


इयत्ता तिसरी संकलित मुल्यमापन सत्र 2
विषय - मराठी Click Here
विषय - गणित सेमी Click Here
विषय - इंग्रजी Click Here
विषय - परिसर अभ्यास - Click Here


इयत्ता चौथी संकलित मुल्यमापन सत्र 2

विषय - मराठी Click Here
विषय - गणित Click Here
विषय - गणित सेमी Click Here
विषय - इंग्रजी Click Here
विषय - परिसर अभ्यास - Click Hereइयत्ता पाचवी संकलित मुल्यमापन सत्र 2

विषय - मराठी Click Here
विषय - गणित Click Here
विषय - गणित सेमी Click Here
विषय - इंग्रजी Click Here

विषय - परिसर अभ्यास - Click Here
विषय - हिंदी - Click Here


इयत्ता सहावी संकलित मुल्यमापन सत्र 2

विषय - मराठी Click Here
विषय - गणित Click Here
विषय - गणित सेमी Click Here
विषय - इंग्रजी Click Here

विषय - समाजशास्त्र -Click Here
विषय - विज्ञान - Click Here
विषय - विज्ञान (सेमी) - Click Here
विषय - हिंदी - Click Here


इयत्ता सातवी संकलित मुल्यमापन सत्र 2 
विषय मराठी - Click Here
विषय गणित - Click Here
विषय गणित (सेमी इंग्रजी) - Click Here
विषय इंग्रजी -  Click Here
विषय हिंदी - Click Here
विषय विज्ञान - Click Here
विषय विज्ञान (सेमी इंग्रजी) - Click Here
विषय समाजशास्त्र - Click Here

इयत्ता आठवी संकलित मुल्यमापन सत्र 2
सर्व विषय प्रश्नपत्रिका - Click Here


Post a Comment

0 Comments

close