Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

सेतू चाचणी क्रमांक 2 इयत्ता व विषयनिहाय अभ्यासक्रम व प्रश्नपत्रिका संच

सेतू अभ्यासक्रम एकूण 45 दिवसांचा असून त्यात ठराविक कालावधी नंतर तीन चाचण्यांचा  समावेेश केलेला आहे. दिलेल्या नियोजनानुसार येणाऱ्या चाचण्या विद्यार्थ्यांनी सोडवायच्या आहेत. चाचणी सोडवून झाल्यावर शिक्षकांकडून तपासून घ्याव्यात. शेवटी दिलेल्या उत्तरसूचीच्या मदतीने आपल्या उत्तरांची खात्री करा.

दिवसनिहाय सेतू अभ्यासक्रम PDF  इ. 2री ते इ. 10वी (45 दिवस) Daily updated

Bridge Course  PDF for Std 2 - Std 10 

Bridge Course सेमी इंग्रजी PDF डाउनलोड करा. 

सेतू अभ्यासक्रम (bridge course) इयत्तानिहाय डाउनलोड करण्यासाठी येथे टच करा. 


सेतू चाचणी क्र. 1 इयत्ता व विषयनिहाय अभ्यासक्रम  व प्रश्नपत्रिका संचसेतू चाचणी क्र.2 प्रश्नपत्रिका संच

इयत्ता चाचणी क्र १ चाचणी क्र २ English Test No. 2 चाचणी क्र ३
इयत्ता 2री Click Here Click Here Click here Click Here
इयत्ता 3री Click Here Click Here Click here Click Here
इयत्ता 4थी Click Here Click Here Click here Click Here
इयत्ता 5वी Click Here Click Here Click here Click Here
इयत्ता 6वी Click Here Click Here Click here Click Here
इयत्ता 7वी Click Here Click Here Click here Click Here
इयत्ता 8वी Click Here Click Here Click here Click Here
इयत्ता 9वी Click Here Click Here Click here Click Here
इयत्ता 10वी Click Here Click Here Click here Click Here

इयत्ता - दुसरी -  

मराठी - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

गणित - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

इंग्रजी - 16 ते 30 Activity - Click Here

इंग्रजी विषयाची टेस्ट PDF मध्ये नाही.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

इयत्ता - तिसरी

मराठी - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

गणित - 17 ते 31 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

32 व्या दिवशी गणित टेस्ट असेल. 

इंग्रजी - 16 ते 30 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

इंग्रजी विषयाची टेस्ट PDF मध्ये नाही. 

समाजशास्त्र - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

विज्ञान - कृतीपत्रिका 8 ते 14 यावर आधारित - Click Here

www.shaleyshikshan.in


इयत्ता - चौथी

मराठी - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

गणित - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

इंग्रजी - 16 ते 30 दिवसांचा अभ्यास पेज नं. 56 पर्यंत - Click Here

इंग्रजी विषयाची टेस्ट PDF मध्ये नाही. 

समाजशास्त्र - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

समाजशास्त्र विषयाची टेस्ट PDF मध्ये नाही. 

विज्ञान - कृतीपत्रिका 8 ते 17 यावर आधारित - Click Here


www.shaleyshikshan.in

इयत्ता - पाचवी

मराठी - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

गणित - 17 ते 31 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

32 व्या दिवशी गणित टेस्ट असेल. 

इंग्रजी - Template 9 ते 18 चा अभ्यास - Click Here

समाजशास्त्र - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

विज्ञान - कृतीपत्रिका 9 ते 14 यावर आधारित - Click Here


www.shaleyshikshan.in

इयत्ता - सहावी

मराठी - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

हिंदी - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

गणित - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

इंग्रजी - Template 11 ते 19 चा अभ्यास - Click Here

इंग्रजी विषयाची टेस्ट PDF मध्ये नाही. 

समाजशास्त्र - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

विज्ञान - कृतीपत्रिका 9 ते 16 यावर आधारित - Click Here


www.shaleyshikshan.in

इयत्ता - सातवी

मराठी - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

हिंदी - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

गणित - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here 

इंग्रजी - 16 ते 30 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

इंग्रजी विषयाची टेस्ट PDF मध्ये नाही. 

समाजशास्त्र - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

विज्ञान - कृतीपत्रिका 10 ते 18 यावर आधारित - Click Here


www.shaleyshikshan.in

इयत्ता - आठवी

मराठी - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

हिंदी - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

गणित - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

इंग्रजी - 15 ते 28 activity चा अभ्यास - Click Here

इंग्रजी विषयाची टेस्ट PDF मध्ये नाही. 

समाजशास्त्र - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

विज्ञान - कृतीपत्रिका 9 ते 16 यावर आधारित - Click Herewww.shaleyshikshan.in

इयत्ता - नववी

मराठी - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

हिंदी - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

गणित - 16 ते 32 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

33 व्या दिवशी गणित टेस्ट असेल. 

इंग्रजी - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

इंग्रजी विषयाची टेस्ट PDF मध्ये नाही. 

समाजशास्त्र - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

विज्ञान - कृतीपत्रिका 8 ते 14 यावर आधारित - Click Here


www.shaleyshikshan.in

इयत्ता - दहावी

मराठी - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

हिंदी - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

गणित - 16 ते 30 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

31 व्या दिवशी गणित टेस्ट असेल. 

इंग्रजी - Statement 8 ते 13 चा अभ्यास - Click Here

इंग्रजी विषयाची टेस्ट PDF मध्ये नाही. 

समाजशास्त्र - 16 ते 29 दिवसांचा अभ्यास - Click Here

विज्ञान 

भाग १ - कृतीपत्रिका 5 ते 8 यावर आधारित - Click Here

भाग 2 - कृतीपत्रिका 6 ते 10 यावर आधारित Click Here

www.shaleyshikshan.in

सेतू चाचणीस शुभेच्छा !!!

Post a Comment

4 Comments

  1. setu pustakacha password kay ahe

    ReplyDelete
  2. वर्ग 6 वा आरोग्य शिक्षण विषयाची फाईल ओपन होत नाही. एरर 404 दाखविते.

    ReplyDelete

close