Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

शिक्षक भरती नवीन अपडेट | पवित्र पोर्टल संकेतस्थळ https://mahateacherrecruitment.org.in/ | आक्षेप व शंका निरसन पहा.

शिक्षक भरती पवित्र पोर्टल संकेतस्थळ https://mahateacherrecruitment.org.in/ | पवित्र पोर्टल वर जाहिरात देण्याची सुविधा उपलब्ध | शिक्षक भरती जाहिरात डाउनलोड करा.
पवित्र पोर्टल संकेतस्थळ
https://mahateacherrecruitment.org.in/

Pavitra Portal Website
https://mahateacherrecruitment.org.in/


New Update - 19-April-2024

पवित्र पोर्टल मार्फत दिनांक २५/०२/२०२४ रोजी गुणवत्तेनुसार पात्र उमेदवारांची निवडीसाठी शिफारस असलेली सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी व्यवस्थापन/जाहिरातनिहाय प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहेत.

त्यानुसार पात्र उमेदवारांची कागदपत्र पडताळणी करून समुपदेशनाद्वारे नियुक्ती प्रक्रिया त्या त्या नियुक्ती प्राधिकारी स्तरावर सुरु करण्यात आली होती.

दरम्यान मा. भारत निवडणूक आयोग यांनी लोकसभा- २०२४ निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला व आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली. आचारसंहिता कालावधीत नियुक्ती संदर्भातील कार्यवाहीवर निर्बंध आले.

तथापि, या विषयाची तातडी तसेच न्यायालयीन आदेश विचारात घेता नियुक्ती प्रक्रिया सुरु ठेवण्यास परवानगी मिळण्यासाठी या कार्यालयाने शासनामार्फत मा. भारत निवडणूक आयोग यांच्याकडे प्रस्ताव सादर केला.

यासंदर्भात मा. भारत निवडणूक आयोग यांनी नियुक्तीस शिफारस झालेल्या ठिकाणाची मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर नियुक्ती संदर्भात कार्यवाही करणेस परवानगी दिली असून तसे शासन पत्र दिनांक १९/०४/२०२४ अन्वये या कार्यालयास कळवणेत आले आहे.

त्यानुसार वरील प्रमाणे कार्यवाही करण्याबाबत नियुक्ती प्राधिकारी यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.

शिक्षक भरती प्रक्रियेबाबतचे 19 एप्रिल चे परिपत्रक डाउनलोड करा. Click Here


पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती जाहिरात 


➡️पवित्र पोर्टल वरील रिक्त पदांचा तपशील 
➡️अनुसूचित जाती - 3147 पदे 
➡️अनुसूचित जमाती - 3542 पदे 
➡️विमुक्त जाती (अ) - 862 पदे 
➡️भटक्या जमाती (ब)- 404पदे 
➡️भटक्या जमाती (क) - 582 पदे 
➡️विशेष मागास प्रवर्ग - 290 पदे 
➡️इतर मागास प्रवर्ग -4024 पदे 
➡️आर्थिक दुर्बल घटक - 2324 पदे 
➡️खुला - 6170 पदे

➡️इयत्ता १-५ वी - 10240 पदे 
➡️इयत्ता ६-८ वी  - 8127 पदे 
➡️इयत्ता ९-१० वी - 2176 पदे 
➡️इयत्ता ११-१२ वी- 1135 पदे


New Update - 16-03-2024

शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०१७ मधील पदभरतीसाठी सन २०१९ मध्ये दिलेल्या जाहिरातीतील दिनांक ०९/०८/२०१९ च्या निवड यादीतील अपात्र, गैरहजर व रुजू न झालेल्या उमेदवारांच्या रिक्त जागांसाठी दिनांक २९/११/२०२३ रोजी पवित्र पोर्टलवर राऊंड घेण्यात आला. या राऊंडच्या निवड यादीतील उमेदवारांना नियुक्ती न देण्याबाबत मा उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका क्रमांक १४७१८/२०२३ दाखल आहे. या याचिकेत शासनातर्फे शपथपत्र दाखल केले असून विधिज्ञांना आवश्यक माहिती देण्यात आलेली आहे व पाठपुरावा करणेत येत आहे.. सदर प्रकरण मा. न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ असून प्रतिक्षाधीन आहे.

शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०२२ नुसार शिक्षक पदभरतीची पहिली यादी दिनांक २५/०२/२०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली. सदर निवड यादी विरोधात मा. उच्च न्यायालय मुंबई व खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल असून मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी युक्तिवादाअंती अंतरिम आदेश स्थगितीस नकार देऊन ही भरती प्रक्रिया पुढे सुरू ठेवण्याबाबत निर्देश केले आहेत. तसेच मा. उच्च न्यायालय मुंबई यांनी त्यांच्याकडील याचिकेत दिनांक १५/०३/२०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये युक्तिवादादरम्यान स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे.

लोकसभा २०२४ च्या निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता नुकतीच घोषित झाली आहे. मा. न्यायालयाने शिक्षक पदभरतीबाबतचे वरील आदेश दिलेले आहेत. या दोन्हीच्या अनुषंगाने शासनाकडून प्राप्त होणारे आदेश विचारात घेऊन पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

शिक्षक पदभरती विषयक बाबींसदर्भात अभियोग्यताधारकांनी व्यक्तिगत भ्रमणध्वनीवर कोणतेही संदेश पाठवू नयेत. त्याची दखल घेतली जाणार नाही. संपर्कासाठी तसेच तक्रार निवारण्यासाठी केवळ यापूर्वी कळविलेली कार्यपद्धती अनुसरावी.

न्यायालयीन प्रकरण आणि गैरहजर व रुजू न झालेल्या उमेद्वराबाबत अपडेट - Click Here


New Update - 07-03-2024

तक्रार निवारण समिती कडील अर्जाची तपासणी करणेबाबत - Click Here


New Update - 01-03-2024

शिक्षक भरती तक्रार निवारण व समांतर आरक्षणातील रूपांतरण फेरीसाठी (Conversion Round)  तयारी सुरु असलेबाबत - Click Here


New Update - 29-02-2024

प्राधान्यक्रमाबाबत, आरक्षित व खुला प्रवर्गाबाबत, कट ऑफ मार्काबाबत, बिंदूनामावली, द्वितीय राउंड बाबत च्या शंका व त्यावरील उत्तरे

शिक्षक भरती बाबत शंका व त्यावरील उत्तरे पहा. Click Here


New Update - 28-02-2024

शिक्षक भरती खुला प्रवर्ग व आरक्षण प्रवर्ग निवड बाबत प्रसिद्धी पत्रक - Click Here


New Update - 28-02-2024

शिक्षक भरती मध्ये निवडीबाबत शंका असल्यास असा करा अर्ज - नमूना अर्ज PDF - Click Here

New Update - 28-02-2024

Education Commissioner and team Guidance on pavitra portal recruitment Video - Click Here

New Update - 27-02-2024

शिक्षक भरती प्रसिद्धी पत्रक - 27 Feb - Click Here


New Update - 26-02-2024

मुलाखती शिवाय निवड यादी phase 1st
निवड यादी सर्व जिल्हा परिषद - Click Here
निवड यादी सर्व खाजगी संस्था - Click Here

New Update - 25-02-2024

पहिल्या टप्प्यातील मुलाखतीशिवाय पर्याय निवडलेल्या व्यवस्थापनातील निवडीसाठी शिफारस झालेल्या उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी आज दिनांक २५/०२/२०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
निवड यादी सर्व जिल्हा परिषद - Click Here
निवड यादी सर्व खाजगी संस्था - Click Here

निवडीसाठी शिफारस झालेल्या सर्व अभियोग्यताधारकांचे शालेय शिक्षण विभागातर्फे हार्दिक अभिनंदन व पुढील शैक्षणिक कार्यास सर्वांना शुभेच्छा. 

New Update - 25-02-2024

उमेदवारांसाठी सूचना

शिक्षक अभियोग्यता व बु‌द्धिमत्ता चाचणी-२०२२ नुसार प्राप्त जाहिरातीतील रिक्त पदांसाठी उमेदवारांच्या निवडीसाठी शिफारशीबाबत.

लॉगीन केल्यानंतर ॲप्लिकेशन फॉर्म (Application Form) मेनू अंतर्गत ॲप्लिकेन्ट रिकमंडेड स्टेटस (Applicant Recommended status) यावर क्लिक केल्यावर सलेक्ट राऊंड (Select Round) या ड्रॉपडाऊन (Dropdown) मधून फेज-१ (Phase-1) यानंतर सलेक्ट इंटरव्हिव टाईप (Select Inteview Type) या ड्रॉपडाऊन (Dropdown) मधून विदाआऊट इंटरव्हिव (without Interview) मेनू निवडावा. त्यानंतर सबमिट (submit) वर क्लिक करावे. त्यानंतर व्हिव रिकमंडेड इन्स्टिट्यूट लिस्ट (View Recommended Institute list) या मध्ये आपली निवडीसाठी शिफारस झाली असल्यास, सदर व्यवस्थापनाचे नाव व शिफारस झालेले पद दिसेल. 
निवडीसाठी शिफारस झालेल्या उमेदवारांच्या आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी संबंधित व्यवस्थापनाची निवड समिती करेल. 
निवडीसाठी शिफारस झालेल्या उमेदवारांनी पुढील प्रक्रियेसाठी संबंधित नियुक्ती प्राधिकारी यांच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

उमेदवारांच्या निवडीबाबत सर्व सूचना वाचा. - Click HereNew Update - 24-02-2024

पूढील २-३ दिवसात याद्या लावण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. याबाबत अधिकृत घोषणा पोर्टलवरूनच होईल. तोपर्यंत प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी तयार ठेवणे व तत्सम कामे करावीत किंवा शिक्षक झाल्यावर काय करायचे त्याचे नियोजन करावे.
शिक्षक भरती बाबतचे अपडेट 24 फेब्रुवारी डाउनलोड करा. Click Here

New Update - 23-02-2024

शिक्षक पदभरतीसाठी आवश्यक त्या परीक्षणाचे काम प्रगतिपथावर आहे. लवकरच याद्या जाहीर होतील. 
पडताळणसाठी उमेदवारांनी कागदपत्रे तयार ठेवावीत.
कोणाची काही तक्रार असल्यास तक्रार निवारण व दुरूस्ती समिती गठित करण्यात आली आहे. 
शिक्षक भरती संदर्भातील निवेदने edupavitra2022@gmail.com या ईमेल वरच पाठवावित. 
शिक्षक भरती बाबतचे अपडेट 23 फेब्रुवारी डाउनलोड करा. Click Here


New Update - 22-02-2024

नियुक्तीसाठी शिफारसपात्र उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे.

स्वप्रमाणपत्रात नमूद केल्यानुसार आवश्यक सर्व मूळ कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे पडताळणीसाठी अभियोग्यताधारकांनी, नियुक्ती प्राधिका-यांना निश्चित मुदतीत उपलब्ध करून द्यावयाची आहेत.

कागदपत्रांच्या अधिक माहितीसाठी पवित्र पोर्टलवरील दिनांक १/०९/२०२३ च्या सूचना पहा. 
01/09/2023  च्या पत्रासाठी खाली स्क्रोल करा. 

शिक्षक भरती बाबतचे अपडेट 22 फेब्रुवारी डाउनलोड करा. Click Here

New Update - 21-02-2024

संगणकीय आज्ञावलीचे परीक्षण कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर नियुक्तीसाठी शिफारसपात्र उमेदवारांची सर्वसाधारण गुणतत्ता यादी जाहीर करणेबाबत परिपत्रक. - Click Here


New Update - 18-02-2024

उमेद्वारांचे जेष्ठतेनुसार प्राधान्यक्रम तपासणे सुरु. 

नियुक्ती यादी तयार करण्याचे काम संगणकीय प्रणाली द्वारे सुरु, 

भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे सुरु असून कोणत्याही खोट्या अमिशाला बळी पडू नका. - आयुक्त मांढरे - सविस्तर सूचना 18 Feb - Click Here


New Update - 15-02-2024

शिक्षक भरतीच्या अनुषंगाने शंका समाधान व इमेल बाबत सूचना - Click Here


New Update - 14-02-2024

रयत शिक्षण संस्था सातारा येथील शिक्षकांची खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका अनुषंगाने सूचना - Click Here


New Update - 13-02-2024

मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रीट याचिका क्र. 1606/2024 मध्ये आज सुनावणी झाली. त्यानंतर मा न्यायालयाने प्रचलित शासन धोरण व तरतुदीनुसारच कार्यवाही सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत तसेच प्राधान्यक्रम लॉक करण्याची प्रक्रिया दि. 14/02/2024 पर्यंत सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात येत आहे, याची सर्व उमेदवारांनी व संबंधितांनी नोंद घ्यावी.

भरती प्रक्रियेला कोणताही विलंब होऊ नये, याकरता प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येत आहेत. Click Here

New Update - 12-02-2024

प्राधान्यक्रम लॉक करण्याची सुविधा 13 फेब्रुवारी पर्यंत सुरू - परिपत्रक डाउनलोड करा. Click Here


New Update - 11-02-2024

शंका समाधान - शिक्षक भरती संदर्भात शंका समाधान परिपत्रक डाउनलोड करा. Click Here

New update - 09-02-2024

• वयाधिक या कारणास्तव प्राधान्यक्रम उपलब्ध होत नसलेल्या उमेदवारांना खाजगी शैक्षणिक व्यवस्थापनांतील इ. ९ ते १० वी व इ ११ वी ते १२ वी या गटातील प्राधान्यक्रम देण्याची सुविधा सुरू करण्यात आलेली आहे, यास्तव या प्रकारच्या उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम जनरेट करून विहित मुदतीत लॉक करण्याची कार्यवाही करावी.
• काही उमेदवारांना प्राधान्यक्रम लॉक करताना त्यांच्या पात्रतेनुसार प्राधान्यक्रम उपलब्ध होण्यासाठी Alert येत असल्यास अशा उमेदवारांनी त्यांनी पूर्वीचे प्राप्त प्राधान्यक्रम डीलीट करून नव्याने जनरेट करून लॉक करण्याची आवश्यक ती कार्यवाही करावी.
प्राधान्यक्रम जनरेट करून लॉक केल्याशिवाय उमेदवार पदभरतीच्या पुढील प्रक्रियेत सहभागी राहणार नाही, यास्तव प्राधान्यक्रम नमूद करून लॉक करणे अनिवार्य आहे. 
पवित्र पोर्टल 09 फेब्रुवारी 2024 चे परिपत्रक डाउनलोड करा. Click Here

New Update - 08-02-2024

मुदतवाढ - प्राधान्यक्रम जनरेट करण्यासाठी व लॉक करण्यासाठी दिनांक १२/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

प्राधान्यक्रम लॉक करण्याची सुविधा 09 फेब्रुवारी पासून सुरू होणार... 

पवित्र पोर्टल अपडेट - 08 फेब्रुवारी चे परिपत्रक डाउनलोड करा. Click Here


New Update - 07-02-2024

प्राधान्यक्रम उपलब्ध होत नसलेबाबत शंका व समाधान पहा. - Click Here


New Update - 06-02-2024

▪️उमेदवारांना पात्रतेनुसार प्राधान्यक्रम उपलब्ध होत नसतील, अशा उमेदवारांनी दिनांक ५/०२/२०२४ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे काळजीपूर्वक वाचन करावे.
▪️पात्रतेनुसार प्राधान्यक्रम उपलब्ध होत नसल्यास, विभागाने पुरविलेल्या ईमेलवर संदेश पाठवावा. Touch on email to send quarry -  edupavitra2022@gmail.com
▪️नमूद अर्हता असेल व प्राधान्यक्रम जनरेट होत असतील, तर उमेदवारांनी असे प्राधान्यक्रम लॉक करण्यास हरकत नाही.

सविस्तर सूचना परिपत्रक pdf 06/02/2024 डाउनलोड करा. - Click Here


New Update - 05-02-2024

शिक्षक भरती पवित्र पोर्टलवर प्राधान्यक्रम नोंदविणे व लॉक करणेबाबत परिपत्रक - Click Here

New Update - 31-01-2024 - Click Here


New Update - 30-01-2024 - Click Here


New Update - 14-01-2024 - Click Here


New Update - 03-11-2023

PAVITRA-TEACHER RECRUITMENT २०१७ साठी स्व प्रमाणपत्र पूर्ण केलेल्या उमेदवारांना या प्रक्रियेत सहभागी करण्यात आलेले आहे, तथापि सन २०१९ मध्ये उमेदवारांनी स्व प्रमाणित केलेले होते तसेच जुलै- २०२२ मध्ये स्व-प्रमाणित केलेले होते त्यांनी एप्रिल २०२३ मध्ये स्व-प्रमाणित केलेले नाही त्यांना स्व-प्रमाणित करून प्राधान्य क्रम नोंद करण्यास सुविधा देणे आवश्यक आहे. या उमेदवारांना त्यांचे प्राधान्यक्रम लॉक करण्यासाठी काही मुदत देणे आवश्यक आहे. वरील बाबी विचारात घेता कार्यवाही पूर्ण करण्यास दि. ०७/११/२०२३ पर्यन्त मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

शासन परिपत्रक - 03-11-2023 डाउनलोड करा. Click Here


New Update - 27-10-2023

शिक्षक भरती पवित्र पोर्टलवर जाहिरात देण्याची सुविधा उपलब्ध

राज्यातील शिक्षकांची रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाने शिक्षक अभियोग्यता व बुध्दिमत्ता चाचणी- २०२२ चं आयोजन दिनांक २२/०२/२०२३ ते दिनांक ०३/०३/२०२३ या कालावधीमध्ये करण्यात आलेले होते, सदर परिक्षेस प्रविष्ठ झालेल्या उमेदवारांकडून पवित्र पोर्टलवर त्यांचे पदभरतीसाठी आवश्यक असणारे स्वप्रमाणपत्र पूर्ण करुन घेण्यात आलेले आहेत.

तदनंतर आता राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था तसेच खाजगी शैक्षणिक संस्था यांच्यामार्फत चालविल्या जाणान्या शाळांतील रिक्त पदे भरण्यासाठी
https://tait2022.mahateacherrecruitment.org.in या संकेतस्थळावर आरक्षण व विषय नोंद करुन जाहिरात देण्याची सुविधा दिनांक १६/१०/२०२३ पासून देण्यात आलेली आहे.

शिक्षक भरती - पवित्र पोर्टलवर जाहिरात देण्याची सुविधा उपलब्ध, जाहिरात देताना कोणती काळजी घ्यावी यासंदर्भात शासन परिपत्रक - Click Here


New update - 21-09-2023

शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी-२०२२ नुसार शिक्षक पदभरती करण्यासाठी उमेदवारांकडून स्व प्रमाणपत्र पूर्ण करण्याबाबत.

सन २०१८ व २०१९ मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षांमध्ये (TET) गैरप्रकार केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांनी प्रतिबंधित केलेल्या उमेदवारांना मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील याचिका (Stamp) क्र ४४३४ / २०२३, १८२४/२०२३ व खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल याचीका क्र १९५३/२०२३ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०२२ या चाचणीस प्रविष्ट होता येत नसल्याचा निर्णय दिला होता. यामुळे सदर उमेदवारांना स्व-प्रमाणपत्र नोंदणी करीता सहभागी करण्यात आलेले नाही.


मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथील याचिका क्रमांक ११५७० / २०२३ व अन्य याचीकामधील अंतरिम आदेश दिनांक १३/०९/२०२३ तसेच खंडपीठ औरंगाबाद येथील याचिका क्र ८५३४ / २०२३ व ११७३२ / २०२३ मधील आदेश अनुक्रमे दिनांक १४.०९.२०२३ व दिनांक २०.०९.२०२३ व तसेच खंडपीठ नागपूर येथील याचिका क्र ६१६३/२०२३ व अन्य याचिकातील अंतरिम आदेशानुसार उमेदवारांना आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता होत असल्याची खात्री संबंधित नोडल अधिकाऱ्यांनी केल्यानंतर स्व-प्रमाणन करण्याबाबत सोय उपलब्ध करून देण्याबाबतचे निर्देश मा. उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार प्राप्त होणाऱ्या अर्जांची छाननी करून पात्रता निश्चित करावयाची कार्यवाही नोडल अधिकारी यांचेकडून होणार आहे. या प्रक्रियेसाठी लागणारा वेळ विचारात घेता स्व-प्रमाणपत्र नोंदणी करणेसाठी मुदतवाढ देणे आवश्यक आहे.


करीता उमेदवारांना स्व-प्रमाणपत्र नोंदणी करणेसाठी दिनांक ३०/०९/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे.


शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धीमत्ता चाचणी-२०२२ नुसार शिक्षक पदभरती करण्यासाठी उमेदवारांकडून स्व प्रमाणपत्र पूर्ण करण्याबाबत.

१. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी-२०२२ ही दिनांक २२/०२/२०२३ ते दिनांक ३/३/२०२३ या कालावधीमध्ये ऑनलाईन घेण्यात आलेली आहे. सदर चाचणीस २,३९,७३० उमेदवारांनी नोंदणी केली होती. त्यापैकी २,१६,४४३ उमेदवारांनी प्रत्यक्ष चाचणी दिली आहे.

२. या चाचणी दिलेल्या उमेदवारांना स्व प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी या पोर्टलद्वारे सुविधा देण्यात आलेली आहे.

३. उमेदवारांना स्व-प्रमाणपत्र करताना आवश्यक असणाऱ्या तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना पोर्टल वर उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत. 

४. सन २०१८ व २०१९ मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षामध्ये गैरप्रकार केल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांनी प्रतिबंधित केलेल्या उमेदवारांना मा उच्च न्यायालय, मुंबई येथील याचिका (Stamp) क्र ४४३४ / २०२३ १८२४ / २०२३ व खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल याचीका क्र १९५३ / २०२३ मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०२२ या चाचणीस प्रविष्ट होता येत नसल्याचा निर्णय दिला आहे. यामुळे सदर उमेदवारांनी सहभागी होऊ नये, ते सहभागी झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची कोणत्याही टप्प्यावर उमेदवारी रद्ध होईल, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

५. शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी २०२२ परीक्षा केवळ एक वेळ देण्याची तरतूद आहे. उमेदवारांना चाचणी परीक्षेचे प्रवेशपत्र वितरीत करताना चाचणीसाठी एकापेक्षा अनेक प्रवेश पत्र प्राप्त झाल्यास केवळ एकाच प्रवेश पत्राद्वारे चाचणीस प्रविष्ट होण्याबाबत सूचित करण्यात आले होते, असे असतानाही काही उमेदवार एकापेक्षा जास्त वेळा चाचणीस प्रविष्ट झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. असे एकापेक्षा जास्त वेळा चाचणीस प्रविष्ट झालेल्या उमेदवारांना निवड प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यावर ते सहभागी करून घेता येणार नाही. यामुळे सदर उमेदवारांनी सहभागी होऊ नये, सहभागी झाल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांची कोणत्याही टप्यावर उमेदवारी रद्ध होईल, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

६. उमेदवारांना स्व प्रमाणपत्र पूर्ण करण्यासाठी दिनांक ०१/०९/२०२३ ते दिनांक १५/०९/२०२३ पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. आता ही मुदत वाढविण्यात आली असून दि. 22-09-2023 पर्यंत नोंदणी करता येईल. 

शिक्षक भरती वेळापत्रक पहा. 


७. ज्या उमेदवारांच्या TET /CTET च्या माहितीमध्ये तफावत येईल अशा उमेदवारांना राज्यातील आपण निवड केलेल्या जिल्ह्याचे शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांचेकडून सदर उमेदवार आपणच असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी विनंती अर्ज, ओळखीच्या पुरावा व सबंधित कागदपत्रे यासह संपर्क साधावा. सदरची सुविधा लवकरच देण्याबाबत स्वतंत्रपणे पोर्टलवर सूचना प्रसिद्ध करण्यात येईल.

८. सन २०१९ मध्ये पवित्र पोर्टलमार्फत दिनांक ९/८/२०१९ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील अपात्र, गैरहजर, रुजू न झालेले व माजी सैनिक यांच्या रिक्त राहिलेल्या जागांकरीता गुणवत्तेनुसार पुढील उमेदवारांसाठी यादी प्रसिद्ध करावयाची आहे, त्यासाठी जिल्ह्याकडील माहिती प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार पुढील प्रक्रिया करण्यात येणार आहे, याबाबतच्या स्वतंत्र सूचना देण्यात येतील.

९. प्रमाणपत्र करण्यासाठी अडचण आल्यास edupavitra2022@gmail.com या इमेल वर संपर्क साधता येईल.

स्व प्रमाणपत्र तयार करण्यासाठी सूचना PDF डाउनलोड करा. (01-09-2023)- Click Here


स्व प्रमाणपत्र बाबत सूचना PDF डाउनलोड करा. (01-09-2023)- Click Here


Pavitra - Teacher Recruitment 2022 websiteपवित्र पोर्टल संकेतस्थळ

https://mahateacherrecruitment.org.in/


Pavitra Portal Website

https://mahateacherrecruitment.org.in/


पवित्र पोर्टलवर नावनोंदणी कशी करावी? स्व प्रमाणपत्र कसे करावे? Flow chart पहा. 

Post a Comment

0 Comments

close