Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Google Search

Saral Student Portal update | स्टुडंट पोर्टलवरील विद्यार्थ्यांची माहिती अशी करा Validate. Step by Step Guide - Student AADHAAR Validation Process

सरल प्रणाली अंतर्गत स्टुडंट पोर्टलवरील विद्यार्थ्यांच्या माहितीत, ज्या विद्यार्थ्याच्या प्रवर्ग व जात विषयक माहिती मध्ये "not known" नोंदविलेले असेल किंवा माहितीच भरलेली नसेल अशा विद्यार्थ्यांच्या प्रवर्गाची व जात विषयक माहिती पूर्ण करावयाची आहे. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांची आधार नोंदणी अपूर्ण आहे, त्यांची आधारबाबतची माहिती देखील पूर्णपणे नोंदवावयाची आहे. सदरची कार्यवाही संबंधित सर्व शाळेच्या मुख्याध्यापक यांच्या स्टुडंट पोर्टलच्या लॉगीन वरून करावयाची आहे. सन 2022-23 ची संचमान्यता ही आधार नोंदणी केलेल्या विद्यार्थी संख्येवर होणार आहे. 


Student Portal वरील विद्यार्थी आधार माहिती आधार वेबसाइट शी कशी Validate करावी? 

Student AADHAAR Validation Process

ज्या विद्यार्थ्याची personal details व aadhaar details मधील माहिती match झाली असेल त्यांच्याच नावासमोर validate बटण येते. त्यामुळे ज्या ज्या नावासमोर validate बटण आले असेल त्यावर क्लिक केल्यानंतर काही सेकंदानंतर process पूर्ण होते व विद्यार्थ्याची माहिती UIDAI कडील माहितीशी सुसंगत झाली कि विद्यार्थ्याच्या नावासमोर Validated असे दिसते. तसेच invalid ठरल्यास पुन्हा माहिती पूर्ण करण्यासाठी Reports -> Status -> Invalid Aadhar As per UIDAI वर माहिती तपासून update करून save करणे व पुन्हा validate बटणवर क्लिक करून पुढील कार्यवाही करणे क्रमप्राप्त ठरते.
See all process


विद्यार्थी आधार माहिती कशी अपडेट करावी? 

1) Mismatch विद्यार्थी अपडेट करणे. 
Student Portal सुरु करा. 
Report मध्ये जा. 
Status Report मधून mismatch data पहा. 
Mismatch मधील विद्यार्थी नावासमोरील update student मधून विद्यार्थी माहिती अपडेट करावी. 2) Validated मधील आधार माहिती कशी अपडेट करावी? 
जे विद्यार्थी Mismatch मध्ये आहेत. आणि त्या विद्यार्थ्यांचे आधार validated दाखवत आहेत. ते विद्यार्थी अपडेट करताना update student या टॅब मधून करावी. असे करताना आधार वरील जसी माहिती आहे तशी माहिती अपडेट करणे. 
 Student portal update अंतिम मुदत - 28 फेब्रुवारी 2023
तरी आपणास विनंती आहे की, आपल्या विभागातील अधिनस्त सर्व जिल्ह्यांमधील शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षण निरीक्षक / प्रशासन अधिकारी (न.पा./म.न.पा.) यांना कळवून त्यांचे कार्यक्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या शाळेशी संपर्क साधून प्रत्येक विद्यार्थ्याची माहिती अद्यावत करून घ्यावी. सदर कामकाज महत्त्वाचे व कालमर्यादीत असल्याने सर्व नागरी तसेच ग्रामीण भागांमधील शाळेची स्टुडंट पोर्टलवरील विद्यार्थ्याच्या वरील सर्व माहिती विहित मुदतीत कशी पूर्ण होईल असे पहावे. तसेच सदर कार्यवाही पूर्ण झाल्याचा अहवाल कृपया संचालनालयास सादर करावा.

Post a Comment

0 Comments

close