Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा MAHATET Result २०२१

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत दि. २१/११/२०२१ रोजी घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET)- २०२१ पेपर (इ.१ली ते ५ वी गट) पेपर II (इ.६वी ते ८वी गट) चा अंतरिम निकाल परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.


पेपर I व II साठी प्रविष्ठ झालेल्या उमेदवारांना त्यांचा निकाल दि. २१/१०/२०२२ रोजी सांयकाळी ५:०० वाजल्यापासून संकेतस्थळावर पाहता येईल. या परीक्षेच्या निकालाच्या अनुषंगाने गुण पडताळणी करावयाची असल्यास परीक्षा परिषदेकडे दि. ०५/११/२०२२ पर्यंत उमेदवारांच्या लॉगिनमधून ऑनलाईन पध्दतीने आपली विनंती नोंदविता येईल. अन्य मार्गाने आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही.

MAHATET RESULT LINK 2021 - Click Here
MAHATET 2021 Answer Key paper I and II - Click Here
निकाल राखीव ठेवण्यात आलेल्या उमेदवारांनी आपले निवेदन दिनांक ०५/११/२०२२ पर्यंत mahatet21.msce@gmail.com या ईमेल वर पाठवावे. दिनांक ०५/११/२०२२ नंतर प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा तसेच ईमेल व्यतिरिक्त अन्य मार्गाने आलेल्या निवेदनांचा विचार केला जाणार नाही याची नोंद घ्यावी.

निकाल राखीव ठेवलेल्या उमेदवारांनी आपले निवेदन पाठविण्यासाठी खालील इमेलवर टच करा. - mahatet21.msce@gmail.com


पात्र उमेदवारांना प्रमाणपत्राची प्रत संबंधित शिक्षणाधिकारी (प्राथ.) जि.प./ शिक्षण निरिक्षक मुंबई (उ/द/प) यांचेमार्फत पाठविण्यात येईल.Post a Comment

0 Comments

close