Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

5वी, 8वी शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका PDF | Scholarship Exam Question Papers and Answersheet PDF

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता पाचवी) व पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता आठवी) या परीक्षेच्या सरावासाठी विविध प्रकारच्या प्रश्नपत्रिकांचा सराव करणे खूप महत्त्वाचे आहे. प्रश्नपत्रिकांचा सराव केल्याने आपल्याला वेळेचे नियोजन करता येईल. अनेक प्रकारच्या प्रश्नपत्रिका सोडवल्यामुळे विविध प्रकारच्या प्रश्नांचा सराव होण्यास मदत होईल.

शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या सरावासाठी काही निवडक प्रश्नपत्रिका येथे उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत. सदर प्रश्नपत्रिका या महाराष्ट्रातील शिक्षकांनी तयार केलेल्या आहेत. 


पाचवी शिष्यवृत्ती परीक्षा सर्व घटक ऑनलाईन टेस्ट - विषय मराठी

पाचवी शिष्यवृत्ती परीक्षा सर्व घटक ऑनलाईन टेस्ट - विषय गणित

पाचवी शिष्यवृत्ती परीक्षा सर्व घटक ऑनलाईन टेस्ट - विषय इंग्रजी

पाचवी शिष्यवृत्ती परीक्षा सर्व घटक ऑनलाईन टेस्ट - विषय बुद्धिमत्ता5वी, 8वी शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका PDF

5th, 8th Scholarship Exam Question Papers and Answersheet PDF

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका PDF

पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका PDF

शिष्यवृत्ती परीक्षा प्रश्नपत्रिका व उत्तरपत्रिका PDF

OMR Answersheet PDF- Scholarship / Navoday
OMR 5th Scholarship 8th Scholarship
OMR Navoday Manthan/BDS/MTS
प्रवेशपत्र Scholarship Navoday
तपशील 5th Question Paper 8th Question Paper
बोर्ड प्रश्नपत्रिका 2024 ते 2017
सन 2024 Click Here Click Here
सन 2023 Click Here Click Here
2022 ते 2017 Click Here Click Here
पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच PDF (इ.5वी)
तपशील 5th Question Paper 1 5th Question Paper 2
24th uploding tomorrow uploding tomorrow
23rd
Ans Key
Click Here Click Here
22nd
Ans Key
Click Here Click Here
21st
Ans Key
Click Here Click Here
20th -Answer Key Click Here Click Here
19th
Ans Key
Click Here Click Here
18th Click Here Click Here
17th Click Here Click Here
16th
Ans Key
Click Here Click Here
15th Click Here Click Here
14th
Ans Key
Click Here Click Here
13th. Click Here Click Here
12th Click Here Click Here
11th Click Here Click Here
10th Click Here Click Here
9th Click Here Click Here
8th Click Here Click Here
7th Click Here Click Here
6th Click Here Click Here
5th Click Here Click Here
4th Click Here Click Here
3rd Click Here Click Here
2nd Click Here Click Here
1st Click Here Click Here
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा सराव प्रश्नपत्रिका संच PDF (इ.8वी)
तपशील 8th Question Paper 1 8th Question Paper 2
6th-10th upcoming upcoming
7th
Ans Key
Click Here Click Here
6th
Ans Key
Click Here Click Here
5th Click Here Click Here
4th Click Here Click Here
3rd Click Here Click Here
2nd Click Here Click Here
1st Click Here Click Here

Share with your friends

Post a Comment

0 Comments

close