Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

YCMOU B.Ed 2023-25 Merit List / Selection List | Ycmou B.Ed प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांची गुणवत्ता यादी ( merit list ) | ycmou bed selection list व Cut of list प्रसिद्ध

YCMOU BEd 2023-25 प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांची सर्वसाधारण गुण यादी तसेच मेरिट लिस्ट (Cut of List) व ycmou BEd selection list  जिल्हानिहाय प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

बी.एड. शिक्षणक्रमाच्या सन 2023-25 या तुकडीसाठी सर्व ऑनलाईन प्रवेश अर्ज भरणाऱ्या प्रवेशेच्छूक उमेदवारांची जिल्हानिहाय सर्वसाधारण यादी ( List Showing points to the Claim) त्यांनी नोंदविलेल्या गुणांसह सोबत प्रसिध्द करण्यात येत आहे. तसेच cut of list / merit list जिल्हानिहाय प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. 

YCMOU B.Ed. संपूर्ण माहिती व नावनोंदणी लिंक  Registration link - Click hereYCMOU BEd 2023-25 प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांची निवड यादी जाहीर करण्यात आली आहे. Ycmou bed selection list | Merit List | cut of list. 


ycmou B.Ed. प्रथम फेरी प्रवेशासंंदर्भात महत्त्वाच्या सूचनाYCMOU BED Selection list - 2nd

निवडयादी दुसरी प्रवेशासाठी सविस्तर सूचना 
 
16 नोव्हेंबर पर्यंत शुल्क भरावयाचे आहे. त्यानंतर आपल्या लॉगीन वरुन प्रवेशाचे पत्र डाउनलोड करुन संबंधित कॉलेजमध्ये द्यावयाचे आहे. 

ycmou b ed selection list 2023-25 


YCMOU BEd 2023-2025 Merit List | Selection List

अ.नं. जिल्हा General
Mark List
Selection
List 3rd
Selection
List 2nd
Merit
List
1 अकोला Click Here Click Here Click Here Click Here
2 अमरावती Click Here Click Here Click Here Click Here
3 बुलढाणा Click Here Click Here Click Here Click Here
4 यवतमाळ Click Here Click Here Click Here Click Here
5 वाशिम Click Here Click Here Click Here Click Here
6 औरंगाबाद Click Here Click Here Click Here Click Here
7 बीड Click Here Click Here Click Here Click Here
8 जालना Click Here Click Here Click Here Click Here
9 उस्मानाबाद Click Here Click Here Click Here Click Here
10 मुंबई-1 चेंबूर Click Here Click Here Click Here Click Here
11 रायगड Click Here Click Here Click Here Click Here
12 ठाणे Click Here Click Here Click Here Click Here
12 पालघर Click Here Click Here Click Here Click Here
13 मुंबई -2 धोबीतलाव Click Here Click Here Click Here Click Here
14 भंडारा Click Here Click Here Click Here Click Here
15 चंद्रपूर Click Here Click Here Click Here Click Here
16 गडचिरोली Click Here Click Here Click Here Click Here
17 नागपूर Click Here Click Here Click Here Click Here
18 वर्धा Click Here Click Here Click Here Click Here
19 गोंदिया Click Here Click Here Click Here Click Here
20 अहमदनगर Click Here Click Here Click Here Click Here
21 धुळे Click Here Click Here Click Here Click Here
22 जळगाव Click Here Click Here Click Here Click Here
23 नाशिक Click Here Click Here Click Here Click Here
24 नंदुरबार Click Here Click Here Click Here Click Here
25 पुणे Click Here Click Here Click Here Click Here
26 सातारा Click Here Click Here Click Here Click Here
27 सोलापूर Click Here Click Here Click Here Click Here
27 बेळगाव Click Here Click Here Click Here Click Here
28 कोल्हापूर Click Here Click Here Click Here Click Here
29 सांगली Click Here Click Here Click Here Click Here
30 रत्नागिरी Click Here Click Here Click Here Click Here
31 सिंधुदुर्ग Click Here Click Here Click Here Click Here
32 लातूर Click Here Click Here Click Here Click Here
33 नांदेड Click Here Click Here Click Here Click Here
34 परभणी Click Here Click Here Click Here Click Here
35 हिंगोली Click Here Click Here Click Here Click Here

YCMOU BEd 2023-25 प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या गुणवत्ता यादी व प्रवेशासंदर्भात सूचना


ही यादी विद्यापीठाच्या संकेतस्थळावर दि. 20 सप्टेंबर 2023 ते दि. 23 सप्टेंबर 2023 या कालावधीत उपलब्ध असेल. प्रवेशार्थी उमेदवारांनी यादीत त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या गुणांची नोंद घ्यावी, हेच गुण पडताळणी करिता ग्राह्य धरण्यात येतील.


प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या सर्वसाधारण यादीत ज्या अर्ज केलेल्या उमेदवारांची काही हरकत असेल त्यांनी ycmou च्या मेल वर चार दिवसांत पाठवाव्यात. प्राप्त झालेली हरकत संबधित समितीपुढे सादर करून त्यावर निर्णय घेण्यात येईल. त्यानंतर आलेल्या तक्रार अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. 

हरकत नोंदविण्यासाठी खालील ई मेल ला टच करा. 

bed_admission@ycmou.ac.in

Cut of List / Merit list - Click Here


YCMOU BEd 2022-24 प्रवेशासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांच्या गुणवत्ता यादी व प्रवेशासंदर्भात सूचना

Instructions for Document Verification Round 1 - Document PDF Download

District wise Time-Table for Document Verification Round 1  - Click Here


Documents verification list Round 2 - Click Here

Instructions for Document Verification Round 2 - Document PDF Download

Documents verification center - विभागीय केंद्र
दिनांक - 12 जुलै 2022

YCMOU BEd 2022-24 साठी अंतिम निवड यादी जाहीर. YCMOU BEd साठी अंतिम निवड झालेल्या उमेदवरांची जिल्हानिहाय यादी - Click Here 👇

YCMOU BEd 2022-2024 Selection List 1

अ.नं. जिल्हा General Mark List Merit List 1 Selection List 1
1 अकोला Click Here Merit List Selection List 1
2 अमरावती Click Here Merit List Selection List 1
3 बुलढाणा Click Here Merit List Selection List 1
4 यवतमाळ Click Here Merit List Selection List 1
5 वाशिम Click Here Merit List Selection List 1
6 औरंगाबाद Click Here Merit List Selection List 1
7 बीड Click Here Merit List Selection List 1
8 जालना Click Here Merit List Selection List 1
9 उस्मानाबाद Click Here Merit List Selection List 1
10 मुंबई-1 चेंबूर Click Here Merit List Selection List 1
11 रायगड Click Here Merit List Selection List 1
12 पालघर Click Here Merit List Selection List 1
13 ठाणे Click Here Merit List Selection List 1
14 मुंबई -2 धोबीतलाव Click Here Merit List Selection List 1
15 भंडारा Click Here Merit List Selection List 1
16 चंद्रपूर Click Here Merit List Selection List 1
17 गडचिरोली Click Here Merit List Selection List 1
18 नागपूर Click Here Merit List Selection List 1
19 वर्धा Click Here Merit List Selection List 1
20 गोंदिया Click Here Merit List Selection List 1
21 अहमदनगर Click Here Merit List Selection List 1
22 धुळे Click Here Merit List Selection List 1
23 जळगाव Click Here Merit List Selection List 1
24 नाशिक Click Here Merit List Selection List 1
25 नंदुरबार Click Here Merit List Selection List 1
26 पुणे Click Here Merit List Selection List 1
27 सातारा Click Here Merit List Selection List 1
28 सोलापूर Click Here Merit List Selection List 1
29 कोल्हापूर Click Here Merit List Selection List 1
30 सांगली Click Here Merit List Selection List 1
31 रत्नागिरी Click Here Merit List Selection List 1
32 सिंधुदुर्ग Click Here Merit List Selection List 1
33 नॉर्थ गोवा Click Here Merit List Selection List 1
34 बेळगाव Click Here Merit List Selection List 1
35 बिदर Click Here Merit List Selection List 1
36 साउथ गोवा Click Here Merit List Selection List 1
36 लातूर Click Here Merit List Selection List 1
37 नांदेड Click Here Merit List Selection List 1
38 परभणी Click Here Merit List Selection List 1
39 हिंगोली Click Here Merit List Selection List 1

 Post a Comment

0 Comments

close