Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

स्मार्ट उपस्थिती महाराष्ट्र | smart attendance chat bot Maharashtra | Swift chat online attendance Maharashtra | विद्यार्थ्यांची ऑनलाईन उपस्थिती नोंदविणेबाबत... Attendance bot FAQ's

विद्या समीक्षा केंद्रांतर्गत Attendance Bot (चॅटबॉट) वर विद्यार्थ्यांची ऑनलाइन उपस्थित्ती नोंदविणेबाबत. | स्मार्ट उपस्थिती महाराष्ट्र | attendance chat bot Maharashtra | Swift chat online attendance Maharashtra | Swift chat attendance appVSK Swadhyay Link | VSK स्वाध्याय लिंक


विद्यार्थी उपस्थिती नोंदविण्यास अडचण येत असल्यास खालील साईटवर मोबाईल नंबर अपडेट करावा. 


उपरोका विषयान्वये, शिक्षण क्षेत्रातील माहिती संकलन व विश्लेषण प्रक्रिया अधिक वेगवान व सुलभ व्हावी. तसेच धोरणकर्ते, शिक्षक आणि सर्व स्तरावरील प्रशासकांसह विविध भागधारकांना डेटा विश्लेषणात्साठी एकत्रित व्यासमीत प्रदान करावे व त्याआधारे राज्य, जिल्हा व तालुका पातळीवर गरजा लक्षात घेऊन उपक्रम / योजना आखण्यास मदत व्हावी, याकरिता महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई अंतर्गत समग्र शिक्षा उपकार्यालय, पुणे येथे विद्या समीक्षा केंद्र (VSK) कार्यान्वित करण्यात आले आहे.


सदर विद्या समीक्षा केंद्र, पुणे मार्फत सदर Attendance Bot (चॅटबॉट) च्या वापरासंबंधी विभाग, तालुका व केंद्र स्तरापर्यंत सर्व शिक्षकांना प्रशिक्षण यापूर्वीच देण्यात आलेले आहे. त्याप्रमाने स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी अनुदानित द अंशतः अनुदानित शाळेतील इ.१ ली ते इ.१० वीच्या इयत्तेतील विद्यार्थी उपस्थिती SwiftChat 41 Application मधील Attendance Bot द्वारे ऑनलाईन पद्धतीने नोंदविण्याची प्रक्रिया दि.०१ डिसेबर २०२३ पासून सुरु करण्यात येत आहे. तरी आपल्या अधिनस्त सर्व मुख्याध्यापक व शिक्षकांना या Attendance Bot (चॅटबॉट) वर विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदविण्यासाठी आदेशित करावे, तसेच सदर उपस्थिती नियमितपणे नोंदविली जात असल्याबाबत आपल्या स्तरावरून नियमितपणे आढावा घेण्यात यावा.

Join WhatsApp Group -शालेय शिक्षण Online Information

https://chat.whatsapp.com/LZI6EHHFcAoE7k3sa7QaZf


विद्यार्थी ऑनलाइन उपस्थित्ती - मार्गदर्शक सूचना


१. Google play store वरून SwiftChat हे Application download करावे.

२. प्रशिक्षणात दिलेल्या सुचनेनुसार SwiftChat या Application मधील Attendance Bot (पेंटबाँट) द्वारे इयत्ता १ ली ते १० वीच्या वर्गशिक्षकांनी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती नोंदवावी.


Attendance Bot Link - Click Here

Student attendance chat Bot link - Click Here

स्मार्ट उपस्थिती महाराष्ट्र लिंक - Click Here

Swift chat online attendance Maharashtra : - Click Here


Swift Chat application - Click Here


👇 Attendance Bot : तांत्रिक अडचणींचे स्वरूप

▪️Invalid U-DISE कोड
▪️Invalid शालार्थ /शिक्षक ID
▪️सर्व विद्यार्थ्यांची  नावे समाविष्ट नाहीत
▪️मागील वर्गातील विद्यार्थ्यांची नावे दिसत आहेत
▪️सर्व शिक्षकांची नावे समाविष्ट नाहीत
▪️पूर्वीच्या शिक्षकांची नावे दिसत आहे.
▪️Invalid मोबाईल क्रमांक
▪️उपस्थिती चिन्हांकित होत नाही.
▪️शून्य शिक्षक असलेली शाळा
▪️शिक्षण हमी कार्ड दिलेले विद्यार्थी
▪️मदरसा मध्ये जाणारे विद्यार्थी
▪️इतर अडचणी असल्यास नोंद करावी.


Attendance Bot FAQ'S - विद्यार्थी उपस्थिती बाबत वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या समस्यांची उत्तरे PDF डाउनलोड करा.Click Here


ऑनलाईन उपस्थिती नोंदविताना येणाऱ्या अडचणी साठी Google Form

Attendance Bot तांत्रिक अडचणी

Online attendance Quarry Google Formऑनलाईन उपस्थिती नोंदविताना येणाऱ्या अडचणीचे स्वरुप


ऑनलाईन उपस्थिती नोंदविताना येणाऱ्या अडचणी येथे मांडा. 

https://tinyurl.com/AttendanceBot


३. उपस्थिती नोंदविताना शिक्षकांनी आपल्या शाळेचा यु-डायस कोड व स्वतःच्या शालार्थ आय.डी. चा वापर करावा.

४. शिक्षकांनी शालार्थ पोर्टलवर नोंदविलेला मोबाईल क्रमांकच वापरावा. आपला मोबाईल क्रमांक बदलला असल्यास शालार्थ पोर्टलवर तो अपडेट करावा,

५. सद्यस्थितीत जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महानगरपालिका, अनुदानित शाळेतील शालार्थ आय.डी. उपलब्ध असलेल्या शिक्षकांना या Attendance Bot (चॅटबॉट) वर विद्यार्थी उपस्थिती नोंदविता येईल. सेवार्थ व इतर प्रणालीमध्ये वेतन असणाऱ्या शिक्षकांना Attendance Bot (चॅटबॉट) वर विद्यार्थी उपस्थिती नोंदविण्याबाबत स्वतंत्रपणे अवगत करण्यात येईल.

६. एखाद्या शाळेतील एखाद्या वर्गाची तुकडी विनाअनुदानित असेल, तर त्या वर्गातील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती त्याच शाळेतील अनुदानित शिक्षकाचा शालार्थ आय. डी. द्वारे नोंदविण्यात यावी.

७. काही शिक्षकांना Attendance Bot (चॅटबॉट) द्वारे उपस्थिती नोंदविताना शालार्थ आय. डी. मध्ये अडचणी येत असतील, तर त्यांनी आपल्याच शाळेतील इतर शिक्षकाच्या शालार्थ आय.डी. चा वापर करून विद्यार्थ्यांची उपस्थिती स्वतः नोंद करावी.

८. विद्यार्थी उपस्थिती नोंदविताना तांत्रिक अडचणी येत असल्यास शालार्थ पोर्टल, सरल पोर्टल व यु-डायस या सर्व पोर्टलमधील माहिती अपडेट करावी, सदर सर्व पोर्टल अपडेट झाल्यानंतर अशा अडचणी दूर होण्यास मदत होणार आहे.

९. या Attendance Bot (चॅटबॉट) वर दोन सत्रात भरणाऱ्या शाळांसाटी सकाळी ७.०० ते दु. १२.०० तर अन्य शाळांसाठी सकाळी १०.०० ते सायं, ०५.०० या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीची नोंद करावी. 

१०. उपशिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), समग्र शिक्षा हे विद्या समीक्षा केंद्राचे जिल्हा नोडल अधिकारी म्हणून कामकाज पाहतील, विद्यार्थ्यांची यांची दैनंदिन उपस्थिती Attendance Bot (चॅटबॉट) वर नियमितपणे नोंदविली जात असल्याबाबत जिल्हा नोडल अधिकारी आपल्या स्तरावरून आढावा घेतील.

११. ऑनलाईन उपस्थिती नोंदविताना येणाऱ्या अडचणी https://tinyurl.com/AttendanceBot या लिंकवर सादर कराव्यात.Attendance bot

Attendance chatbot

Attendance bot Maharashtra

Attendance chat bot Maharashtra

Attendance bot app, swift chat app

Attendance chat bot login Maharashtra

bit.ly/attendance-mh login

Attendance bot login

Swift chat online attendance Maharashtra

Smart attendance app download

Smart attendance Maharashtra

Swift chat app download

Swift chat attendance app

swiftchat smart attendance login

SwiftChat Smart Attendance Link

Swiftchat smart attendance login convegenius ai

Online attendance app download

Smart Swift chat attendance app

Swiftchat smart attendance app download free

Swiftchat smart attendance app download for android

Post a Comment

0 Comments

close