Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Google Search

Udise Plus 2023-24 PDF | udise माहिती भरणे बाबत शासन परिपत्रक | UDISE+ School login | udiseplus.gov.in | U-dise plus 2023-24 Blank Form

UDISE Plus पोर्टल 2023-24 नोंदणी, ऑनलाइन लॉगिन, स्कूल रिपोर्ट कार्ड आणि डेटा एंट्री मॉड्यूल याबाबत अधिकृत वेबसाइट @udiseplus.gov.in वर माहिती प्राप्त करता येईल. 

यु-डायस प्लस प्रणालीमध्ये केंद्र शासनाकडून दोन टप्प्यामध्ये माहिती संकलित करण्यात येणार आहे. प्रथम टप्यामध्ये शाळेची सांख्यिकी माहिती (शाळेचे ठिकाण, व्यवस्थापन, माध्यम, इत्यादी) शाळा सुरक्षा, अनुदान व खर्च, व्यावसायिक प्रशिक्षण, भौतिक सुविधा, साहित्य उपक्रमे, संगणक आणि नाविन्यपूर्ण डिजीटल उपक्रम, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी वर्ग इत्यादि माहिती संगणकीकृत करण्यात येणार आहे. याकरिता सर्व शाळांना तालुका स्तरावरून UsernamePassword उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे.


दुसऱ्या टप्प्यामध्ये शाळांमधील विद्यार्थ्यांची तपशीलवार माहिती विद्यार्थ्यांचे नाव, वडिलांचे नाव, आईचे नाव, मोबाईल नंबर, घराचा पत्ता, वर्ग, जनरल रजिस्टर, नंबर, जन्म दिनांक, जात, BPL, दिव्यांगांचे प्रकार, शासनाकडून मोफत देण्यात येणाऱ्या सुविधा, व्यावसायिक शिक्षण संबंधित माहिती, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची माहिती, आधार संबंधित माहिती, RTE प्रवेश, सहाय्यभूत सुविधा इ. यु-डायस प्लस सॉफ्टवेअरमध्ये शाळास्तरावरून अद्ययावत करण्यात येणार आहे.

UDISE+ 2023-24 माहिती भरण्यासाठी लिंक - Click Here


शाळेचे U-DISE Plus प्रपत्र ऑनलाईन भरण्याचे / नवीन शाळेला यु-डायस क्रमांक मिळण्यासाठी संकेतस्थळ 

http://udiseplus.gov.in


U-DISE Plus 2023-24 Login युनिफाईड जिल्हा शैक्षणिक माहिती प्रणाली (यु-डायस+) ऑनलाईन भरण्यासाठी लिंक Click Here

U-DISE plus प्रपत्रातील माहिती भरण्यासंदर्भातील सर्वसामान्य सूचना वाचा.


U-DISE plus 2023-24 कोरा फॉर्म PDF 2 (मराठी) डाउनलोड करा.- Click Here


U-DISE plus 2023-24 कोरा फॉर्म (इंग्रजी) डाउनलोड करा.- Click Here

U-DISE plus 2023-24 कोरा फॉर्म (इंग्रजी) डाउनलोड करा.- Click Here


New Update 

Udise plus 2023-24 शाळा, शिक्षक, विद्यार्थी माहिती चेक करणे व 35% शाळांची अपूर्ण माहिती पूर्ण करणे बाबत

दिनांक - 24 मार्च 2023 चे अपडेट
भारत सरकार शिक्षा मंत्रालयाकडून समग्र शिक्षा योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याच्या अनुषंगाने उपरोक्त संदर्भिय पत्रानुसार युडायस प्लस २०२२-२३ प्रणालीची सर्व माहिती अचूक भरण्याच्या सूचना या कार्यालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. तसेच वेळोवेळी Zoom Meeting घेऊन सर्व गटशिक्षणाधिकारी, जिल्हास्तर Programmer, तालुका स्तर MISH Coordinator, Data Entry Operator यांना युडायस प्लस २०२२-२३ प्रणालीमध्ये माहिती भरण्यासंदर्भात सूचना दिल्या आहेत. तसेच Whats app ग्रुपवर दररोज Progressive Report मेसेजेस व्दारा पाठविला जातो, तरी देखील अद्याप राज्यातील ९३४१ शाळांचे Student Entry काम शून्य आहे. तसेच राज्याचे Student Entry काम अद्यापही ३५ % अपूर्ण आहे. साधारण ७८ लाख विद्याथ्यांची माहिती अद्याप भरलेली नाही. शिवाय शाळांनी भरलेल्या विद्यार्थ्याच्या माहितीमध्ये अनेक चुका आढळून आल्या आहेत.

युडायस २०२२-२३ प्रणाली माहितीचे विश्लेषण केले असता शाळा, शिक्षक यांच्या सदर्भातही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. यामुळे राज्याच्या बजेटवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तरी गटशिक्षणाधिकारी यांनी युडायस प्रणालीवरील सर्व माहिती अचूक भरण्यासाठी आपल्या स्तरावरून मुख्याध्यापकांना लेखी सूचना देण्यात द्याव्यात.

UDISE पोर्टल विद्यार्थी माहिती भरणे संदर्भात परिपत्रक दिनांक 24.03.2023 - Click Here


अ) मुख्याध्यापकांनी शाळा पोर्टलबाबत माहिती तपासत असताना खालील बाबी अचूक असल्याची खात्री करावी.

ब) शाळेत उपलब्ध असलेल्या सोयी-सुविधांची माहिती तपासताना खालील बाबी अचूक असल्याची खात्री करावी.
क) शिक्षक पोर्टलवर माहिती तपासत असताना खालील बाबी अचूक असल्याची खात्री 
करावी.

ड) विद्यार्थी पोर्टलवर माहिती तपासत असताना खालील बाबी अचूक असल्याची खात्री करावी.

इ) PGI संदर्भातील महत्त्वाच्या बाबी अचूक असल्याची खात्री करावी.


Udiseplus मध्ये विद्यार्थ्यांची माहिती भरण्याकरता सुविधा सुरू करण्यात आलेली आहे sdms.udiseplus.gov.in या लिंक वरती आपल्या  शाळांची माहिती भरून तपासणी करावी तसेच विद्यार्थ्यांची माहिती एक्सेल शीट मध्ये अपलोड करण्याची सुविधाही उपलब्ध झालेली आहे त्या माहितीचा उपयोग करून  विद्यार्थ्यांची  माहिती अपलोड करावी. 

Udise plus 2022-23 विद्यार्थी  पोर्टल लिंक - Click Here

SDMS पोर्टल पायलट म्हणून उघडले गेले आहे, सर्व डेटा फ्लश केला जाईल जो पायलट टप्प्यात भरला जाणार आहे, वापरकर्त्यांनी चाचणीच्या उद्देशासाठी डेटा भरावा आणि त्यांचा अभिप्राय द्यावा अशी विनंती केली जाते.


Join WhatsApp Group

https://chat.whatsapp.com/LnEYrqWCKOhFCwOrZjLxHU


UDISE  Main Profile and facilities - Click Here

UDISE Teacher Module link - Click Here

UDISE Student Module link - Click Here

UDISE Report Module link - Click Here


भारत सरकारकडून राज्यातील सर्व मान्यता प्राप्त शाळांची माहिती यु-डायस प्लस प्रणालीमार्फत संगणकीकृत करण्याकरिता कळविले आहे. यु-डायस प्लस प्रणालीमधून प्राप्त होणाऱ्या माहितीच्या आधारे केंद्र शासनाकडून समग्र शिक्षा योजनेचे वार्षिक नियोजन व अंदाजपत्रकास, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, राज्यनिहाय शैक्षणिक निर्देशांक (PGI), National Achievement Survey (NAS), School Education Qulity Index (SEQI) निर्देशांकांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व नियंत्रण करण्याचे नियोजित केले आहे.

दि. १७ ऑक्टोबर २०२२ पासून यु-डायस प्रणालीमध्ये शाळांची माहिती संगणकीकृत करण्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय सूचना केंद्र, शालेय शिक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचेकडून प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. सन २०२२-२३ चे यु-डायस प्रपत्राबाबत झालेले बद्दल याबाबत जिल्हा स्तरावरील संगणक प्रोग्रामर यांना दि. २० सप्टेंबर २०२२ रोजी आयोजित केलेल्या कार्यशाळेत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुंबई कार्यालयामध्ये सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

U-dise Plus 2022-23 फॉर्म भरणे बाबत प्रशिक्षण

प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर जिल्हा स्तरावरील संगणक प्रोग्रामर यांनी यु डायस प्लस प्रणालीचे काम करण्याऱ्या अधिकारी यांनी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यशाळा आयोजित करून जिल्ह्यातील यु-डायस संबंधित काम करणारे संबंधित गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, Data entry operator, MIS Coordinator, सहा. कार्यक्रम अधिकारी, बांधकाम विभागाचे अधिकारी, दिव्यांग विद्यार्थ्यांकरिता काम करणारे अधिकारी, मोबाईल शिक्षक, इ. अधिकाऱ्यांचे एक दिवसीय कार्यशाळा आयोजित करून प्रशिक्षण देण्यात यावे. सदरचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर तालुकास्तरावर याचप्रमाणे तालुक्यातील शाळेच्या मुख्याध्यापकांना यु-डायस प्लस प्रणालीबाबत प्रशिक्षण देण्यात यावे. प्रशिक्षणामध्ये माहिती संकलनाबाबत सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात यावे. सदरची माहिती भारत सरकार व राज्य सरकार विविध योजनांच्या अंमलबजावणासाठी करणार असल्याने सदरची माहिती अचूक असणे आवश्यक आहे.

U-dise Plus 2022-23 परिपत्रक डाउनलोड करा. Click Here

भारत सरकारकडून प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार सर्वांना कळविण्यात येते, की सन २०२२-२३ या वर्षातील सर्व शाळांची माहिती दि. १० नोव्हेंबर, २०२२ पर्यंत ऑनलाईन पध्दतीने संगणकीकृत करून अंतिम माहिती भारत सरकारला वेळेत सादर करण्याकरिता आपल्या स्तरावरून संबंधितांना आदेशित करावे. सन २०२३-२४ समग्र शिक्षा या योजनेचे वार्षिक नियोजन व अंदाजपत्रक भारत सरकारला सादर करण्यात येणार आहे व याच माहितीच्या आधारे केंद्र शासनाकडून निधी मंजूर करण्यात येतो.

U-DISE प्रपत्रातील माहिती भरताना शाळा व केंद्र स्तरावर कोणती कार्यवाही करावी? पहा. 

U-DISE प्रपत्रातील माहिती भरताना तालुका, जिल्हा व राज्य स्तरावर कोणती कार्यवाही करावी? पहा. 

Post a Comment

0 Comments

close