Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Google Search

शासन निर्णय व परिपत्रके 2022 | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र राज्य | ( जानेवारी 22 ते डिसेंबर 22 )

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय व परिपत्रके सन 2022 ( जानेवारी 2022 ते डिसेंबर 2022 ) 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय - शिक्षक, विद्यार्थी व शाळेसाठी उपयुक्त सर्व शासन निर्णय डाउनलोड करा. 

Shaley Shikshan v krida vibhag Latest GR


शासन निर्णय 06 डिसेंबर 2022शासन परिपत्रक 02 डिसेंबर 2022


शासन निर्णय 01 डिसेंबर 2022

केंद्रप्रमुख भरती 2022 शासन निर्णय, परीक्षा अभ्यासक्रम, पात्रता, परीक्षा स्वरूप, परीक्षेचे माध्यम, गुण विभागणी संपूर्ण माहिती | kendra pramukh bharti 2022


शासन निर्णय 17 नोव्हेंबर 2022


शासन निर्णय 15 नोव्हेंबर 2022शासन निर्णय 10 नोव्हेंबर 2022

पवित्र प्रणाली शिक्षक भरती संदर्भात सुधारित तरतुदी लागू करणेबाबत शासन निर्णय डाउनलोड करा. 


शासन निर्णय 4 नोव्हेंबर


शासन निर्णय 2 नोव्हेंबर


शासन निर्णय 31 ऑक्टोबर 2022


शासन परिपत्रक 25 ऑक्टोबर 2022


शासन निर्णय - 21 ऑक्टोबर 2022...


शासन परिपत्रक 18 ऑक्टोबर 2022

शासन परिपत्रक 11 ऑक्टोबर 2022

शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत मिळणारे अनुदान PFMS  प्रणाली मार्फत अदा करणे बाबत

शासन निर्णय - 7 ऑक्टोबर 2022

तालुका क्रीडा अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) या पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना देण्याबाबत. - Click Here


शासन निर्णय 30 सप्टेंबर 2022


शासन परिपत्रक 28 सप्टेंबर 2022

शासन निर्णय 26 सप्टेंबर 2022

शासन परिपत्रक 20 सप्टेंबर 2022


शासन परिपत्रक  19 सप्टेंबर 2022

आंतरजिल्हा बदली ने आलेल्या शिक्षकांना पद स्थापना देणेबाबत - Click Here

जिल्हांतर्गत बदली 2022 साठी रिक्त पदांची माहिती ऑनलाईन अपडेट करणेबाबत - Click Hereशासन परिपत्रक 15 सप्टेंबर 2022


शासन निर्णय 14 सप्टेंबर 2022

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुकंपा नियुक्ती बाबतच्या प्रस्तावांवर विनाविलंब कार्यवाही करणेबाबत शासन परिपत्रक - Click Here


शासन परिपत्रक 13 सप्टेंबर 2022


शासन निर्णय 12 सप्टेंबर 2022


शासन निर्णय 25 ऑगस्ट 2022


शासन निर्णय 24 ऑगस्ट 2022


शासन निर्णय 11 ऑगस्ट 2022


शासन निर्णय 10 ऑगस्ट 2022शासन निर्णय 8 ऑगस्ट 2022


शासन निर्णय 5 ऑगस्ट 2022


शासन निर्णय 3 ऑगस्ट 2022


शासन निर्णय 22 जुलै 2022


शासन निर्णय 19 जुलै 2022

शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांशी संबंधीत विषयावर कार्यवाही करण्यासाठी जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्त करणेबाबत.


शासन निर्णय 06 जुलै 2022

राज्यातील मान्यताप्राप्त अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना वेतनेतर अनुदान वितरीत करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. आर्थिक वर्ष 2022-23


शासन निर्णय 01 जुलै 2022


शासन निर्णय 30 जून 2022

राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रात नोकरीसाठी 5 टक्के आरक्षण 

राज्यातील माजी सैनिक, शहिद सैनिक पत्नी व कुटुंबियांना शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये 15 टक्के गुणांची सवलत देणेबाबत.

रात्रशाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचा-यांच्या सेवाशर्ती व अन्य सर्वसाधारण बाबीसंदर्भात.शासन निर्णय 29 जून 2022

शासन निर्णय 28 जून 2022


शासन निर्णय 27 जून 2022
शासन निर्णय 24 जून 2022
शासन निर्णय 23 जून 2022
शासन निर्णय 22 जून 2022


शासन निर्णय 21 जून 2022


शासन परिपत्रक 10 जून 2022

वैयक्तिक मान्यता तसेच शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याच्या कार्यपध्दतीत सुधारणा करण्याबाबत..शासन निर्णय 09 जून 2022शासन निर्णय 01 जून 2022

महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा 2022 आयोजित करण्यासाठी समिती गठित करणेबाबत Click Here

शासन निर्णय 27 मे 2022 

महाराष्ट्र मिनी ऑलिम्पिक स्पर्धा आयोजित करण्याबाबत.


शासन निर्णय 24 मे 2022शासन निर्णय 23 मे 2022


वेतन विषयक शासन निर्णय | सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता अदा करणेबाबत

शिक्षक बदली 2022 | जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या बदल्यांकरिता पदावधीची परिगणना दिनांक ३१ मे ऐवजी दिनांक ३० जून, २०२२ धरणेबाबत शासन निर्णय

शासन निर्णय 4 मे 2022

अर्जित रजेचे रोखीकरण सुधारित वेतन संरचनेनुसार करणेबाबत.

वाहतूक भत्ता शासन निर्णय | राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांच्या वाहतूक भत्त्याच्या (Transport Allowance) दरांत सुधारणा करणेबाबत.

अनुकंपा शासन निर्णय PDF | अनुकंपा तत्वावर शासकीय नोकरी देणेबाबत.... सर्व शासन निर्णय पहा.


शासन निर्णय 6 मे 2022


इयत्ता पहिली शाळा प्रवेशासाठी वय निश्चिती | शैक्षणिक वर्ष 2022-23 | इयत्ता पहिली प्रवेश व अंगणवाडी (नर्सरी) मध्ये दाखल करावयाच्या बालकांच्या जन्मदिनांकाबाबत स्पष्टीकरण सन 2022-23

कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे विद्यार्थ्यांचे झालेले शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्यासाठी शासन निर्णय | शाळा पूर्णवेळ घेणेबाबत... शासन परिपत्रक पहा.

शासन परिपत्रक | शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतेही शैक्षणिक उपक्रम/ प्रशिक्षणे/ प्रकल्प / सर्वेक्षण आदी कार्यक्रम न राबविणेबाबत...

सखी सावित्री समिती गठीत करणेबाबत शासन निर्णय | शाळा स्तरीय समिती | केंद्र स्तरीय समिती | तालुका स्तरीय समिती

"जिजाऊ ते सावित्री - सन्मान महाराष्ट्राच्या लेकींचा" अभियान. 3 जानेवारी ते 12 जानेवारी पर्यंत विविध उपक्रमांचे आयोजन


शासन निर्णय 29 एप्रिल 2022शासन निर्णय 11 एप्रिल 2022

2 मे ते 12 जून शाळांना सुट्टी | 13 जून पासून शैक्षणिक वर्ष 2022-23 सुरु करणेबाबत - शासन निर्णय पहा.


शासन निर्णय 04 एप्रिल 2022

निरंतर शिक्षणाचे द्वार बंद | शिक्षणाधिकारी (निरंतर शिक्षण) कार्यालयाचे कामकाज शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचे कार्यालयाकडे वर्ग.


शासन निर्णय 25 मार्च 2022


शासन निर्णय 4 मार्च 2022


शासन निर्णय 28 फेब्रुवारी 2022


शासन निर्णय 25 फेब्रुवारी 2022

शासन निर्णय 21 फेब्रुवारी 2022


शासन निर्णय 20 जानेवारी 2022


Post a Comment

0 Comments

close