Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Google Search

शासन निर्णय व परिपत्रके 2023 | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र राज्य | ( जानेवारी 23 ते डिसेंबर 23 )

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय व परिपत्रके सन 2023 ( जानेवारी 2023 ते डिसेंबर 2023 ) 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय - शिक्षक, विद्यार्थी व शाळेसाठी उपयुक्त सर्व शासन निर्णय डाउनलोड करा. 

Join with us - 9022226855 Click Here

Shaley Shikshan v krida vibhag Latest GR


शासन निर्णय व परिपत्रके 2023

दिनांक शासन निर्णय डाउनलोड लिंक
सन 2022 सन 2022 सालातील शासन निर्णय Click Here
शालेय शिक्षण महत्त्वाचे शासन निर्णय Click Here
मे महिन्यातील शासन निर्णय
upcoming upcoming Click Here
11 मे शिक्षकांसाठी दर्जेदार शैक्षणिक व्हिडिओ निर्मिती स्पर्धा 2023 Click Here
11 मे शिक्षक प्रेरणा परीक्षा आयोजन बाबत Click Here
10 मे जिल्हा परिषदेतील गट-क संवर्गाची रिक्त पदे भरण्याबाबत सुधारीत सूचना - अभ्यासक्रम आराखडा, प्रश्नपत्रिका स्वरुप, दर्जा, काठिण्यपातळी Click Here
10 मे तबलजी आणि स्वतंत्र उच्च माध्यमिक शाळेतील/ कनिष्ठ महाविद्यालयातील मुख्याध्यापक यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करणेबाबत Click Here
06 मे पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती 2022-23 बाबत वेळापत्रक. Click Here
04 मे राज्यस्तरीय कार्यक्रम सल्लागार समिती आणि जिल्हा, तालुका, केंद्रस्तरीय गुणवत्ता कक्ष यांची पुनर्रचना करणेबाबत. Click Here
एप्रिल महिन्यातील शासन निर्णय
28 एप्रिल लेटस चेंज हा चित्रपट राज्यातील शाळांमधून दाखविण्यास परवानगी देण्याबाबत. Click Here
27 एप्रिल विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक संपादणूक पातळीत वाढ करण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत. Click Here
24 एप्रिल STARS प्रकल्पांतर्गत राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथे राज्य मूल्यमापन कक्ष (State Assessment Cell) स्थापन करणेबाबत. Click Here
20 एप्रिल राज्यातील शाळांना उन्हाळी सुट्टी देणे व नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु करणेबाबत Click Here
18 एप्रिल अतिउकृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी मंजूर करण्यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाचा शासन निर्णय Click Here
11 एप्रिल शिक्षण विस्तार अधिकारी व केंद्रप्रमुख पदांच्या भरतीबाबत रिक्त पदांचा अहवाल Click Here
10 एप्रिल जुन्या पेन्शन प्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीची पुनर्रचना Click Here
3 एप्रिल उन्हाळी सुट्टी 2 मे पासून व शैक्षणिक वर्ष 2023-24 हे 12 जून पासून सुरु करणेबाबत शासन परिपत्रक Click Here
मार्च महिन्यातील शासन निर्णय
31 मार्च राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यास कुटुंब निवृत्तिवेतन आणि मृत्यू उपदान / सेवा उपदान मंजूर करणेबाबत Click Here
29 मार्च विद्यार्थ्यांना वाहतूक सुविधा अनुज्ञेय करण्याकरीता वसतिस्थाने घोषित करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
28 मार्च संप कालावधीतील अनुपस्थिती असाधारण रजा म्हणून नियमित करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
27 मार्च राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (विद्या प्राधिकरण) पुनर्रचना - शुध्दीपत्रक Click Here
27 मार्च मंथन परीक्षा निकाल 2023 जाहीर Click Here
24 मार्च UDISE PLUS 2022-23 माहिती अचूक भरणेबाबत परिपत्रक Click Here
15 मार्च प्रधान मंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेंतर्गत सद्यस्थितीतील पाककृतीमध्ये सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करण्याबाबत Click Here
14 मार्च जुन्या व नव्या पेंशन संबधित अभ्यासासाठी राज्यसरकारकडून समिती स्थापन Click Here
14 मार्च शिक्षक जिल्हाअंतर्गत व आंतरजिल्हा बदली 2023 साठी अभ्यास गट नियुक्त करणे बाबत Click Here
09 मार्च केंद्रप्रमुख या पदावरील पदोन्नतीकरीता आवश्यक अर्हता निश्चित करणेबाबत Click Here
08 मार्च इयत्ता 3री ते इयत्ता 8वी च्या पाठ्यपुस्तकात वह्यांची पाने जोडणेबाबत Click Here
06 मार्च आरटीई अंतर्गत २५ राखीव जागांवर प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपूर्ती चा दर ठरविणे बाबत. Click Here
02 मार्च पीएम श्री (PM Schools for Rising India) या केंद्र पुरस्कृत योजनेची राज्यामध्ये अंमलबजावणी करण्यास मान्यता प्रदान करणेबाबत. Click Here
02 मार्च इयत्ता 3री ते इयत्ता दहावी च्या पाठ्यपुस्तकात वह्यांची पाने जोडणेबाबत Click Here
फेब्रुवारी महिन्यातील शासन निर्णय
upcoming upcoming Click Here
28 फेब्रुवारी जिल्हांतर्गत बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे बाबत Click Here
27 फेब्रुवारी ऑनलाईन आंतरजिल्हा बदली झालेल्या शिक्षकांना कार्यमुक्त करणे बाबत Click Here
27 फेब्रुवारी एकात्मिक व द्विभाषिक पाठ्यपुस्तक योजना बंद करणे बाबत Click Here
15 फेब्रुवारी छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय कब्बड्डी स्पर्धेच्या अनुदानात वाढ करणे बाबत Click Here
15 फेब्रुवारी स्व. खाशाबा जाधव चषक राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेच्या अनुदानात वाढ करणे बाबत Click Here
15 फेब्रुवारी कै. भाई नेरुरकर चषक राज्यस्तरीय खो-खो स्पर्धेच्या अनुदानात वाढ करणे बाबत Click Here
15 फेब्रुवारी छत्रपती शिवाजी महाराज चषक राज्यस्तरीय हॉलीबॉल स्पर्धेच्या अनुदानात वाढ करणे बाबत Click Here
15 फेब्रुवारी 30 जून रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यास एक जुलै ची वेतनवाढ अनुदय करणे बाबत Click Here
14 फेब्रुवारी माहे फेब्रुवारी 2023 च्या वेतनाबाबत संचालक यांचे परिपत्रक Click Here
14 फेब्रुवारी कॉपीमुक्त अभियानाची अंमलबजावणी करणे बाबत उपाययोजना Click Here
13 फेब्रुवारी बक्षी समिती च्या खंड 2 मधील वेतनश्रेणी सुधारणे बाबतच्या शिफारशी स्विकारणे बाबत Click Here
9 फेब्रुवारी नाविन्यपूर्ण विज्ञान केंद्राची स्थापना करणे बाबत Click Here
9 फेब्रुवारी स्वयंपाकी व मदतनीस मानधन वाढ करणेबाबत Click Here
7 फेब्रुवारी खाजगी अनुदानित शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मानधन वाढ करणेबाबत Click Here
7 फेब्रुवारी शिक्षणसेवक मानधन वाढ करणेबाबत Click Here
6 फेब्रुवारी शिक्षण विभागाच्या विविध योजनांसाठीचे सन 2022-23 चे अनुदान वितरण करणेबाबत Click Here
6 फेब्रुवारी कायम विनाअनुदानित शिक्षकांना मिळणार 20 टक्के पगारवाढ Click Here
6 फेब्रुवारी ई ऑफीस प्रणालीच्या माध्यमातून पत्रव्यवहार करणेबाबत शालेय शिक्षण विभाग GR Click Here
2 फेब्रुवारी वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या कमाल मर्यादा व मंजुरीच्या अधिकारात सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
2 फेब्रुवारी केंद्रसमूहाची सुधारित संरचना करणेबाबत. Click Here
2 फेब्रुवारी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये आजी आजोबा दिवस साजरा करणेबाबत. Click Here
1 फेब्रुवारी राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशत: अनुदानित व पुर्णत: अनुदानित शाळेतील व अध्यापक विद्यालयातील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियमित वेतनाव्यतिरिक्त इतर देयके ऑफलाईन पध्दतीने वितरीत करणेबाबत. Click Here
1 फेब्रुवारी शालेय शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमधील गट क व गट ड मधील पदांवर विभागीय पदोन्नती समितीची रचना करणे व पदोन्नतीची प्रक्रिया दरवर्षी विहित वेळेत पार पाडण्यासाठी कालमर्यादचे पालन करण्याबाबत Click Here
1 फेब्रुवारी महाराष्ट्राचे राज्यगीत - जय जय महाराष्ट्र माझा स्विकृत करणेबाबत. Click Here
जानेवारी महिन्यातील शासन निर्णय
05 जानेवारी केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा कार्यक्रमासाठी निधी वितरण Click Here
10 जानेवारी महागाई भत्ता वाढ 34% वरुन 38% Click Here
10 जानेवारी नाशिक येथे मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था सुरु करणेबाबत. Click Here
16 जानेवारी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आंतर विभागीय समिती गठीत Click Here
17 जानेवारी वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या कमाल मर्यादा व मंजुरीच्या अधिकारात सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
18 जानेवारी सन 2023 सालात थोर महापुरुष यांची जयंती-पुण्यतिथी व राष्ट्रीय दिन साजरा करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
24 जानेवारी कर्मचारी वैयक्तिक अपघात विमा योजना वर्गणीमध्ये वाढ करणेबाबत Click Here
25 जानेवारी नवभारत साक्षरता कार्यक्रम बाबत समिती गठीत करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
25 जानेवारी संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रम सुधारणा व गुणदान पध्दती सुधारणेस मान्यता मिळणेबाबत शासन निर्णय Click Here
25 जानेवारी महाराष्ट्र वाणिज्य शिक्षण संस्था (टंकलेखन, लघुलेखन आणि संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रम) मान्यता व संचालन नियम 1991 च्या सुधारित नियमावली 2022 यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय Click Here
25 जानेवारी शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार व अन्य क्रीडा पुरस्कार नियमात बदल करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
27 जानेवारी शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना Click Here
27 जानेवारी हुतात्मा दिन साजरा करणेबाबत Click Here
30 जानेवारी खाजगी 100 टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षक हे पद, केवळ नॉन क्रिमिलेअर आरक्षण निश्चिती करण्याच्या प्रयोजनार्थ, शासकीय सेवेतील शिक्षक पदाशी समतुल्य असल्याचे घोषित करण्याबाबत. Click Here

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय व परिपत्रके 


महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय PDF
Maharashtra shasan shaley shikshan GR PDF

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 2023
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन GR 2023

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 2022

Shaley Shikshan v krida vibhag GR 2023

Post a Comment

1 Comments

  1. संस्थेमध्ये संचालक असणारे व्यक्ती त्याच संस्थेतील अनुदान प्राप्त शाळेवर शिक्षक म्हणून कार्य करू शकतो का? कृपया माहिती मिळावी

    ReplyDelete

close