Latest Update

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Google Search

शासन निर्णय व परिपत्रके 2023 | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र राज्य | ( जानेवारी 23 ते डिसेंबर 23 )

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय व परिपत्रके सन 2023 ( जानेवारी 2023 ते डिसेंबर 2023 ) 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय - शिक्षक, विद्यार्थी व शाळेसाठी उपयुक्त सर्व शासन निर्णय डाउनलोड करा. 

Shaley Shikshan v krida vibhag Latest GR


शासन निर्णय व परिपत्रके 2023

दिनांक शासन निर्णय डाउनलोड लिंक
सन 2022 सन 2022 सालातील शासन निर्णय Click Here
शालेय शिक्षण महत्त्वाचे शासन निर्णय Click Here
फेब्रुवारी महिन्यातील शासन निर्णय
upcoming upcoming Click Here
7 फेब्रुवारी शिक्षणसेवक मानधन वाढ करणेबाबत Click Here
6 फेब्रुवारी शिक्षण विभागाच्या विविध योजनांसाठीचे सन 2022-23 चे अनुदान वितरण करणेबाबत Click Here
6 फेब्रुवारी कायम विनाअनुदानित शिक्षकांना मिळणार 20 टक्के पगारवाढ Click Here
6 फेब्रुवारी ई ऑफीस प्रणालीच्या माध्यमातून पत्रव्यवहार करणेबाबत शालेय शिक्षण विभाग GR Click Here
2 फेब्रुवारी वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या कमाल मर्यादा व मंजुरीच्या अधिकारात सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
2 फेब्रुवारी केंद्रसमूहाची सुधारित संरचना करणेबाबत. Click Here
2 फेब्रुवारी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये आजी आजोबा दिवस साजरा करणेबाबत. Click Here
1 फेब्रुवारी राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशत: अनुदानित व पुर्णत: अनुदानित शाळेतील व अध्यापक विद्यालयातील कार्यरत तसेच सेवानिवृत्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची नियमित वेतनाव्यतिरिक्त इतर देयके ऑफलाईन पध्दतीने वितरीत करणेबाबत. Click Here
1 फेब्रुवारी शालेय शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयांमधील गट क व गट ड मधील पदांवर विभागीय पदोन्नती समितीची रचना करणे व पदोन्नतीची प्रक्रिया दरवर्षी विहित वेळेत पार पाडण्यासाठी कालमर्यादचे पालन करण्याबाबत Click Here
1 फेब्रुवारी महाराष्ट्राचे राज्यगीत - जय जय महाराष्ट्र माझा स्विकृत करणेबाबत. Click Here
जानेवारी महिन्यातील शासन निर्णय
05 जानेवारी केंद्र पुरस्कृत समग्र शिक्षा कार्यक्रमासाठी निधी वितरण Click Here
10 जानेवारी महागाई भत्ता वाढ 34% वरुन 38% Click Here
10 जानेवारी नाशिक येथे मुलींसाठी सैनिकी सेवापूर्व शिक्षण संस्था सुरु करणेबाबत. Click Here
16 जानेवारी नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 (NEP 2020) ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आंतर विभागीय समिती गठीत Click Here
17 जानेवारी वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या कमाल मर्यादा व मंजुरीच्या अधिकारात सुधारणा करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
18 जानेवारी सन 2023 सालात थोर महापुरुष यांची जयंती-पुण्यतिथी व राष्ट्रीय दिन साजरा करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
25 जानेवारी नवभारत साक्षरता कार्यक्रम बाबत समिती गठीत करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
25 जानेवारी संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रम सुधारणा व गुणदान पध्दती सुधारणेस मान्यता मिळणेबाबत शासन निर्णय Click Here
25 जानेवारी महाराष्ट्र वाणिज्य शिक्षण संस्था (टंकलेखन, लघुलेखन आणि संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रम) मान्यता व संचालन नियम 1991 च्या सुधारित नियमावली 2022 यास मान्यता देण्याबाबत शासन निर्णय Click Here
25 जानेवारी शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार व अन्य क्रीडा पुरस्कार नियमात बदल करणेबाबत शासन निर्णय Click Here
27 जानेवारी शैक्षणिक प्रवेशांमध्ये होणाऱ्या कथित गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना Click Here
27 जानेवारी हुतात्मा दिन साजरा करणेबाबत Click Here
30 जानेवारी खाजगी 100 टक्के अनुदानित शाळेतील शिक्षक हे पद, केवळ नॉन क्रिमिलेअर आरक्षण निश्चिती करण्याच्या प्रयोजनार्थ, शासकीय सेवेतील शिक्षक पदाशी समतुल्य असल्याचे घोषित करण्याबाबत. Click Here

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय व परिपत्रके 


महाराष्ट्र शासन शासन निर्णय PDF
Maharashtra shasan shaley shikshan GR PDF

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 2023
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग महाराष्ट्र शासन GR 2023

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय 2022

Shaley Shikshan v krida vibhag GR 2023

Post a Comment

0 Comments

close